Ana Sayfa Yazılar 18.08.2021 1029 Görüntüleme

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ NİÇİN UZATILMALIDIR?

Osman YILMAZ

Yeminli Mali Müşavir 

Özellikle bu türden af ve yapılandırma imkanları; yasada tanımlanan şartları taşıyan,  mümkün olduğunca en geniş,  mümkün olduğunca en çok mükellefin yararlanmasını amaçlayarak çıkarılmaktadır. Öngörülen süre planlamaları da yasanın çıktığı zamanın koşullarına göre  belirlenmektedir.  Yasanın çıktığı tarh itibarı ile koşullara bir bakacak olursak.

1-Aşıların devreye girmesi ile salgın (pandemi) tehdidinde fiili veya psikolojik olumlu ortamın varlığı

2- Ağustos ayı sonuna kadar mevcut koşullarda başvuru süresi planmalanın makul görünürlüğü

3-Son iki aylık sürede mükellefi bu denli etkileyecek olağanüstü şartların mevcut olmaması gibi zaman verilerine dayanarak başvuru süresi 31.08.2021 ödeme süresi başlangıcı Eylül ayı şeklinde yasalaşmış idi.

7326sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanununda başvuru süresi ve ödeme sürelerinin en az iki ay uzatılmasının makul, mantıklı, insani ve insafi bir çok nedenleri vardır. Umuyorum yetkililerin bu hususları dikkate alarak en az iki aydan az olmamak üzere süre uzatımına gitmelerini umuyorum.

Nedenlerden birkaçı

1-Öncelikle yasadan yararlanmak için başvuru için sistem Haziran ayı sonu, Temmuz ayı başlarında açıldığı için mükellef yaklaşık 23 günü aşkın başvurabilme imkanı bulamamıştır. 2-2-Yasanın yürürlüğe girişinden sonra salgın koşullarında beklenen rahatlama olmamış 17 gün kapanma durumu ile karşı karşıya kalınmış, mükellefin resmi işlem yapma imkanı ortadan kalkmıştır.

3-Bir yandan güney illerimizdeki orman yangınları, gerekse kuzeyde sel felaketleri  sadece o yörelerdeki mükellefleri değil tüm ülke insanını etkilemiştir.

Başka daha birçok neden saymak mümkün olmakla beraber. Görünen köyü tarif etmeyi köklü bir geçmişi olan Maliye bürokrasisine ve yetkililere de saygısızlık sayarım. Başvuru süresi ve ödeme sürelerinin uzatılmasının zaruretine inanıyor ve bu noktada duruyorum.

 

 

Özellikle bu türden af ve yapılandırma imkanları; yasada tanımlanan şartları taşıyan,  mümkün olduğunca en geniş,  mümkün olduğunca en çok mükellefin yararlanmasını amaçlayarak çıkarılmaktadır. Öngörülen süre planlamaları da yasanın çıktığı zamanın koşullarına göre  belirlenmektedir.  Yasanın çıktığı tarh itibarı ile koşullara bir bakacak olursak.

1-Aşıların devreye girmesi ile salgın (pandemi) tehdidinde fiili veya psikolojik olumlu ortamın varlığı

2- Ağustos ayı sonuna kadar mevcut koşullarda başvuru süresi planmalanın makul görünürlüğü

3-Son iki aylık sürede mükellefi bu denli etkileyecek olağanüstü şartların mevcut olmaması gibi zaman verilerine dayanarak başvuru süresi 31.08.2021 ödeme süresi başlangıcı Eylül ayı şeklinde yasalaşmış idi.

7326sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanununda başvuru süresi ve ödeme sürelerinin en az iki ay uzatılmasının makul, mantıklı, insani ve insafi bir çok nedenleri vardır. Umuyorum yetkililerin bu hususları dikkate alarak en az iki aydan az olmamak üzere süre uzatımına gitmelerini umuyorum.

Nedenlerden birkaçı

1-Öncelikle yasadan yararlanmak için başvuru için sistem Haziran ayı sonu, Temmuz ayı başlarında açıldığı için mükellef yaklaşık 23 günü aşkın başvurabilme imkanı bulamamıştır. 2-2-Yasanın yürürlüğe girişinden sonra salgın koşullarında beklenen rahatlama olmamış 17 gün kapanma durumu ile karşı karşıya kalınmış, mükellefin resmi işlem yapma imkanı ortadan kalkmıştır.

3-Bir yandan güney illerimizdeki orman yangınları, gerekse kuzeyde sel felaketleri  sadece o yörelerdeki mükellefleri değil tüm ülke insanını etkilemiştir.

Başka daha birçok neden saymak mümkün olmakla beraber. Görünen köyü tarif etmeyi köklü bir geçmişi olan Maliye bürokrasisine ve yetkililere de saygısızlık sayarım. Başvuru süresi ve ödeme sürelerinin uzatılmasının zaruretine inanıyor ve bu noktada duruyorum.

 

Yorumlar