Ana Sayfa GENEL 18 Eylül 2020 267 Görüntüleme

TEŞVİKTEN YARARLANAN SİGORTALILAR MUHSGK UYGULAMASINDA TEK SATIRDA BİLDİRİLEBİLECEK

 

TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ

17.09.2020/183-1

 

07252 SAYILI
TEŞVİKTEN YARARLANAN SİGORTALILAR
MUHSGK UYGULAMASINDA TEK SATIRDA
BİLDİRİLEBİLECEK
ÖZET

07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı,
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek satırda bildirilebilecektir. Muhtasar ve prim
hizmet beyannamesi kapsamı dışında olup normalleşme desteğinden yararlanacak
işverenler ise bildirimlerini 07252 kanun numaralı belge türü ile e-bildirgev2 sistemi
üzerinden (aylık prim hizmet belgesi ile) yapabilecektir.
NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN YARARLANACAK SİGORTALILARIN
BİLDİRİMİ:

2020/35 sayılı genelgenin 8.3 bölümünde” 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde
yer alan destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için
5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve
desteklerden yararlanamaz.
Bu durumda, üç aylık destek süresinde destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı kısa
çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar
bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle
düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinde bildirilen sigortalının ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası
seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.
17.09.2020/183-2
Ancak TÜRMOB olarak ilgili birimlerle iletişime geçilerek, iki ayrı bildirimin işverenlerin hata
yapmasına yol açacağını bu nedenle tek bir bildirim yapılarak eksik olan gün sayısının
sistem tarafından hesaplanması gerektiğini ifade ettik.
Talebimiz üzerine yapılan düzenleme soncunda, 07252 kanun numarası seçilerek
bildirilecek sigortalı için iki ayrı satırda yazmak yerine tek bir satırda yer verilerek yapılan
bildirimlerde de ortalama gün sayısı kadar teşvik indirimi oluşturulması sağlanmıştır.
İşverenler, ister genelgeye uygun olarak sigortalısını 2 satırda, isterse de yeni yapılan
düzenlemeye göre tek satırda bildirebilecektir.
ÖRNEK: A sigortalısının teşvikten yararlanılacak ortalama gün sayısının 20 olduğunu
varsaydığımızda, bu sigortalı için kanun numarası 07252 yazılarak 30 günlük bildirim
yapılması halinde 20 günlük 7252 sayılı kanundan kaynaklanan teşvik indirimi
oluşturulacaktır.
Yine bu sigortalının 07252 kanun numarası yazılarak 20 günlük hizmet bir satırda, 00000
kodu seçilerek kanunsuz olarak 10 günlük hizmet alt satırda yazılarak da bildirilmesi
halinde 07252 teşviki oluşturulacaktır.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kapsamı dışında olup normalleşme
desteğinden yararlanacak işverenler ise bildirimlerini 07252 kanun numaralı belge
türü ile e-bildirgev2 sistemi üzerinden (aylık prim hizmet belgesi ile) yapabilecektir.
Saygılarımızla…

kaynak: turmob.org.tr

Yorumlar