Ana Sayfa GENEL 18 Ekim 2020 331 Görüntüleme

2020 – Ticaret Sicili harçları

Çoğu zaman şirketler ile ilgili işlemlerde şu iş için ne kadar masraf gider diye sorular sorarız. Şirketlerde yapılacak her bir işlem için aşağıda ticaret sicil harçları sunulmuştr. 

2020 – Ticaret Sicili harçları

TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

27 Aralık 2019 tarihli 30991 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 405,60.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.163,80.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.622,50.-TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 200,90.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288,00.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637,90.-TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 200,90.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288,00.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637,90.-TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 78,20.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 113,30.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 200,90.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 19,80.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 66,60.-TL

kaynak: mtso.org.tr

Yorumlar