Ana Sayfa GENEL 19 Mart 2022 264 Görüntüleme

Sermayenin Kaybı Ve Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul Ve Esaslar

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”
Tebliğin en önemli ve yenilik içeren düzenlemesi,
1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda,
1.    Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile
2.    2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden;
2a.   Kiralamalardan kaynaklanan giderler,
2b.   Amortismanlar ve
2c.   Personel giderlerinin
Toplamının yarısı dikkate alınmayabilir.
Bu kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.

Mehmet Fındıkçı YMM

 

Tablo için tıklayınız.

kaynak: ozdogrular.com

 

 

 

Yorumlar