Ana Sayfa GENEL 19 Kasım 2020 223 Görüntüleme

01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere….

19 Kasım 2020 Perşembe 31309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğin amacı; bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

Bir bakıma Bankaların ihtiyacına sunulmak üzere yayınlanan 2017 senesinden bu zamana kadar uygulanan bu tebliğ nihayet 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yine; 19 Kasım 2020 Perşembe 31309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzah-namesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca; 19 Kasım 2020 Perşembe 31309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Katılım Bankalarınca Uygulancak Tek Düzen Hesap Planı Ve İzahnamesi Hakkındaki Tebliğ yürürlük-ten kaldırılmıştır.

Yorumlar