Ana Sayfa Özelgeler 20 Eylül 2022 124 Görüntüleme

Özelge : Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :E-64597866-250-15471                                                                                                                                                                                14.09.2022

Konu :Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı

 

İlgi : a) … tarihli özelge talep formunuz.

b) …  tarihli ek dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde, dayanıksız tüketim mallarını imal etmek, bu malların ve gıda, yiyecek, içecek maddelerinin toptan alımı, pazarlaması, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yaptığınız, bu alanlarda ana firma, acenta, mümessil ya da distribütör olarak faaliyette bulunduğunuz belirtilerek, şirketiniz tarafından ithal edilen elektrikli-pilli diş fırçaları ile bunlarla beraber veya ayrı olarak satışı yapılan diş fırçalarına ait başlıkların ithali ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

 

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listede yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listeye 37 nci sıra eklenerek “sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri” teslimlerinin 1/4/2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre, elektrikli-pilli diş fırçaları ile bunlarla beraber veya ayrı olarak satışı yapılan diş fırçalarına ait başlıkların 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu eşyaların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar

Benzer Haberler