Ana Sayfa GENEL 21 Ocak 2021 323 Görüntüleme

İmza Sirküsü Kaldırılacak.

İmza sirküsü kaldırılacak… İhalelere itiraz ve şikayetler elektronik ortamda yapılacak… Elektronik ortamda şirket kurulmasının altyapısı oluşturulacak… Teknoloji geliştirme bölgelerinde teşviklerin süresi uzatılacak. TBMM’de öncelikle Teknopark Yasası ele alınacak.

İş dünyasından gelen talepler çerçevesinde ekonomi alanında hayata geçirilecek reformların açıklanması beklenirken, TBMM bu düzenlemelerin kanunlaşması için önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyor. TBMM gündemine alacağı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile iş yapma kolaylığının artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda bir dizi düzenlemeyi hayata geçirecek.

Mecliste işbaşı haftaya…

Taşınır rehni uygulamasının finansmana erişimde daha etkin kullanılması, imza sirkülerinin kaldırılması, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, ihalelere itiraz ve şikayetlerle ilgili belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, teklifinde yer alan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Bir aylık aranın ardından gelecek hafta çalışmalarına başlayacak olan TBMM’nin Ekim ayından bu yana bekleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini öncelikle ele alarak kanunlaştırması bekleniyor.

Daha az belge istenecek

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecek. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınacak. Ayrıca şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyecek. Bu değişiklilerle, ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescili işlemlerinin daha az belge ve maliyetle yerine getirilmesi amaçlanıyor.

İmza sirküsü alınmayacak

TOBB Kanunu’nda yapılan değişiklikle tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca imza sirküsü alınmadan, ellerinde bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkanı getiriliyor. 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyaların Korunması Hakkında Kanun’daki değişiklikle de tüzel kişi tescil başvurularında imza sirküleri talep edilmesi uygulaması kaldırılıyor.

Haberin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Canan Sakarya – https://www.dunya.com

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil