Ana Sayfa GENEL 21 Temmuz 2022 35 Görüntüleme

MESLEK MENSUPLARI EVİNİN BİR KISMINI BÜRO VEYA BÜROSUNUN BİR KISMINI EV OLARAK KULLANABİLİR Mİ?

GİRİŞ

Muhasebe meslek mensupları, ikametgahının bir kısmını büro veya bürosunun bir ikametgah olara kullanabilir mi? Kullanırsa ne olur? Bu konuda müracaat edilecek temel mevzuat nedir? Farklı mevzuatlar arasında çelişen durumlar var mı? Aşağıda bu sorulara cevap aradık. İlginize sunulur.

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT NE DİYOR?

Konunun dayanakları ile ortaya konulması açısından, meslek mensupları bağlamında büro-ikametgah ilişkisini içeren mevzuatı genelden özele derledik ve yorumladık.

GELİR VERGİSİ KANUNU

Gelir Vergisi Kanununun “Mesleki giderler” başlıklı 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinden hangi giderlerin hasılattan indirilebileceği düzenlenmiş olup, maddenin birinci fakrasının (1) numaralı fıkrasında ikametgahı ile işyeri aynı yerde olan meslek mensuplarının giderlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir:

“1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).”  

Bu maddedeki düzenleme, meslek mensuplarının ikametgahın bir kısmının büro olarak kullanımına izin vermeye ilişkin değildir. Maddede, işyeri ve ikametgahın birlikte olması durumunda kazancın tespiti açısından ortak kullanılan (ev/büro) mekana ilişkin giderlerin ne kadarının kazancın tespitinde dikkate alınabileceğine yöneliktir. Dolayısıyla, bazı yorumlarda dile getirildiği gibi, “GVK işyeri ve büronun bir arada olmasına cevaz veriyor. Konu yönetmelikle sınırlamaz.” gibi yaklaşımların hukuki geçerliliğinin olmadığını değerlendiriyoruz.

Dr. Hasan AYKIN

yazının devamında 3568 sayılı yasa bu durum için ne diyor. Sonuçta ne deniyor? Yazının devamı için tıklayınız. 

 

Yorumlar