Ana Sayfa GENEL 21 Ağustos 2021 686 Görüntüleme

Vergi Hukukunda Dört Önemli Çalışma

Uzunca bir süre, yoğun gündem konularının da etkisi ile vergi hukuku alanında yayınlanmış ve tarafıma ulaşan kitap tanıtımını yapamamıştım. Bu gün sizlere dört yayınlanmış doktora tezini tanıtmak istiyorum.

Tanıtmak istediğim kitaplardan birincisi, danışmanlığımda hazırlanmış bir doktora tezi. Hakkari Üniversitesi’nde görev yapan ancak tezini Marmara Üniversitesi nezdinde hazırlayıp başarıyla sunan Fatma Turna’nın kitabının adı, “Vergi Hukukunda Evden Çalışma”. ABD modeliyle karşılaştırmalı olarak konuyu irdeleyen tez, konu hakkında özellikle sosyal güvenlik alanında veya makale düzeyinde çok çalışma olmakla birlikte, konuyu bu derece kapsamlı ve ayrıntılı inceleyen ilk ve tek çalışma. Özellikle pandemi süreci de konunun önemini bir kat daha artırmış.   Tezin ortaya koyduğu en önemli husus, bu alandaki kavram karmaşası. Pek çok kavram var, uzaktan çalışma, tele çalışma, sanal ortamda çalışma, mobil çalışma, digital göçebelik, evde çalışma gibi. Tabii buna bağlı olarak iş yeri, sanal ofis ve home ofis gibi kavramları da unutmamak gerek. Oysa genelde mevzuat bazında ve uygulamada bunların hepsi, özellik ve farklılıkları nazara alınmaksızın aynı kefede değerlendirilmeye çalışılıyor. Turna, bütün bu ayırımlardan hareketle konuyu ve konunun sorunlarını vergi hukuku bağlamında yargı ve idari anlayışı da değerlendirerek ele alıyor. Amerikan hukuku ile karşılaştırma yapılaması da düşünce bazında yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yol açmış. Pandemi ortamı ve sonrasında oluşması muhtemel yeni iş modelleri için önemli bir kaynak.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Bumin Doğrusöz – https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-hukukunda-dort-onemli-calisma/631185

Yorumlar