Ana Sayfa Yazılar 22.04.2021 141 Görüntüleme

Serbest Bölgelerde Uygulanan Ücret Stopaj Teşviki İçin Gerekli %85 İhracat Oranının 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanacaktır.

 

ERGÜN ŞENLİK 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ihracat oranını %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığınca, bu yetki 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği ile kullanılarak, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranı, 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu düzenleme, 2020 yılı için olduğundan 2021 ve izleyen yıllarda geçerli olmayacaktır.

                                                                                                                                              Saygılarımızla.                                                                                                                                                                            

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil