Ana Sayfa GENEL 22 Aralık 2020 478 Görüntüleme

2021 Yılına Ait Ticari Defter Tasdikleri

Berker Bostancı

01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun getirmiş olduğu yükümlülükler den biriside ticari defterler konusu ile ilgili hükümlerdir.

 

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan, 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanununda 6455 sayılı Kanunun ile yapılan defter kapanış tasdikine ilişkin açıklamalar şöyledir,

 

Türk Ticaret Kanununa Göre Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler:

 

1- Yevmiye Defteri,

2- Defteri Kebir,

3- Envanter Defteri,

4- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketler Müdürler Kurulu Karar Defteri kullanıyorlarsa bu defterde)

5- Genel Kurul Karar ve Müzakere Defterleri (*)

6- Pay Defteri (*)

 

(*) Mevcut kullanılan Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri ile Pay Defterlerinde, noterce (Ticaret sicili müdürlüğünce onaylı / Yeni kurulan şirketler için) onaylı yeterli yapraklar bulunuyorsa, bu defterlerin her yıl tasdik ettirilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır.

 

Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinde yeterli yaprakları bulunması halinde, yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (V.U.K. Madde 222)

 

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defteri, Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri kullanılıyorsa, bu defterler kullanıldıkları hesap dönemini izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylattırılması gerekmektedir.

 

Yevmiye Defterleri kullanıldıkları hesap dönemini izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylattırılması gerekiyor. Kapanışa tabi tutulacak olan bu defterlerin haricinde kalan diğer defterlerin noterden kapanış tasdiklerinin yaptırılması söz konusu değildir.

 

Defterlerin Tasdiki, yeni olarak kullanılacak kağıt defterler ilgili gelecek hesap dönemi için; önceki dönemdeki son ay içinde ve şirket merkezinin bulunduğu ildeki noterlerde; açılış, ara tasdik (tasdik yenileme) ve kapanış tasdiklerinin ise hesap döneminin ilk ayı içinde yaptırılması gerekmektedir. (V.U.K. Madde 221-223)

Yazının devamı için tıklayınız

Yorumlar