Ana Sayfa Yazılar 23.01.2022 598 Görüntüleme

E-Fatura, E-İrsaliyelerde Değişiklik

ŞENOL DÖNDER

Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) nde değişiklik yapılmasına dair tebliği 22 Ocak 2022 Cumartesi 31727 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2018 yılı ve onu izleyen brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için düzenlemeye gidildi.

Bu düzenlemeyle,

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL,

2021 hesap dönemi için 4 milyon TL,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler e-fatura  uygulamasına geçmek zorundadır.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamında olan mükellefler ise,

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı,

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon TL,

2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için geçerli olacaktır.

Ayrıca;

Gayrimenkul, motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı,

2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira,

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri olan mükellefler de e-fatura düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de uygulamaya dahil edildi.

Yorumlar