Ana Sayfa GENEL 23 Şubat 2022 661 Görüntüleme

Binek Otomobil Gider Kısıtlaması ve Amortisman Uygulamalarına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar

Değerli okurlar, bilindiği üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun’la birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ncı ve 68’inci maddelerinde gerek ticari kazanç gerekse serbest meslek kazanç sahiplerinin binek otomobillerin gider ve amortismaları bazı kısıtlamalara tabi tutulmuştur. Konu ile ilgili 311 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler açıklanmıştır. Ancak bu işlemlerin uygulamasında ve muhasebeleştirilmesinde yapılan bazı hataları önleyebilmek ve faydalı olması açısından bu makale kaleme alınmıştır.

1- Binek Otomobillerde Amortisman

  • 07.12.2019 Tarihinden Öncesi Alınlarda Amortisman

07/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde ise amortismanın tamamı değişiklik öncesi hükümlere göre gider yazılabilecektir.

  • . 07.12.2019 Tarihi Sonra Alınanlarda Amortisman

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 430.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas bedelin tespitinde, binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır.

Binek otomobillerde amortisman uygulaması %70-%30 gider kısıtlamasına tabi olmayıp yukarıda yer verilen esasların dikkate alınması gerekir.

  • Binek Otomobillerin Satışında Daha Önce KKEG olarak yazılan Amortisman İndirim Konusu Yapılabilir

Binek otomobillerinin mükellefler tarafından satışı halinde ilgili yıllarda amortisman ayırma aşamasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca ilave olunan tutarların toplamı mükelleflerce vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınacak ve bu tutar, gelir veya kurumlar beyannamesinde “Diğer İndirimler” satırında gösterilmek suretiyle  kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.”

2- Binek Otomobillere Ait Gider Ayrımı

Binek otomobillere ilişkin gider ifadesi sadece bakım onarım giderlerini değil aynı zamanda araçların yakıt, otopark, köprü ve yol geçiş giderleri, kredi faizi, sigorta giderleri dahil olmak üzere araçla ile ilgili tüm giderleri kapsamaktadır.

  • Günlük Kiralanan Binek Otomobil Kira Hesaplamasına Dikkat

Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kiralama bedelinin hesaplanması suretiyle uygulanacaktır. Kiralama giderlerine ilişkin günlük gider kısıtlamasının uygulanmasında, kiralamanın yapıldığı tarihte gider olarak dikkate alınabilecek aylık azami kiralama giderinin o ayın gün sayısına bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate alınacaktır.

  • Kiralanan Binek Otomobilin Giderlerinin Aylık Gider Yazılabilecek Araç Kira Bedeli İle İlgisi Bulunmamaktadır

Kiralanan binek otomobil için yapılan giderler gider kısıtlaması kapsamında değerlendirilip %70’i gider yazılabilecektir.

Kiralanan binek otomobillerin kira bedelleri  %70-%30 gider kısıtlamasına tabi olmayıp 2022 yılı için belirlenen 8.000-TL sınırı ile günlük kira bedelleri dikkate alınacaktır.

  • Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Binek Otomobillerin Kiralanması Olan İşletmeler İçin

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek araçlarının gider ve/veya amortismanlarının giderleştirilmesi, 7194 sayılı Kanun değişikliği dışındadır ve bunlar için 7194 sayılı Kanun öncesi eski uygulama aynen devam etmektedir.

3- 2022 Takvim Yılı İçin Belirlenen Hadler

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 68. maddelerinde yer alan ve gider olarak indirim konusu yapılabilecek aylık araç kira bedeli 8.000 TL,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 68. maddelerinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek ÖTV ve KDV toplam tutarı 200.000 TL,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 68. maddelerinde yer alan binek araçlara ait amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutarı ÖTV ve KDV hariç 230.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya ikinci el olarak iktisap edildiği durumunda 430.000-TL olarak belirlenmiştir.

21.02.2022

Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar