Ana Sayfa Yazılar 23.04.2021 242 Görüntüleme

Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatılmıştır. Ergün Şenlik – Ymm

ERGÜN ŞENLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) 01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 31.3.2021 tarihli ve 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2’nci ve geçici 3’üncü maddelerinde yer alan 31.3.2021 ibareleri 31.5.2021 şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Kararın;

– 1 inci maddesi 1.4.2021 tarihinden itibaren Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile yine Türk lirası cinsinden açılan katılım hesaplarından elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

– 2 nci maddesi ise 1.4.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1.4.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar göre, 30.9.2020 ile 31.5.2021 (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:

“2) Mevduat faizlerinden;

  1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

  1. iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

  1. i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

Anılan Karara  göre, 23.12.2020 ile 31.5.2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 23/12/2020 ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanacaktır:

  1. i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  2. ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

  1. iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  2. v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  3. vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

vii) yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen kazançlara Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.                    

Yorumlar