Ana Sayfa GENEL 23 Eylül 2021 591 Görüntüleme

Faiziyle Birlikte İadesi Gereken Vergilere İlişkin Danıştay Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu,09 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  Esas No.2021/1, Karar No. 2021/3 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daireleri arasında mevcut olan içtihat farklılıklarını giderilmesi maksadıyla verilen kararda, iadesi gereken bir verginin herhangi bir yasal dayanak gösterilmeden yasal/kanuni faiziyle iadesine karar verilmesinin istenmesi durumunda, yasal/kanuni faiz talebinden VUK 112’nci maddesinin 6322 sayılı Kanun’la değişik 4’üncü fıkrasında belirtilen tecil faizinin anlaşılması gerektiğine oyçokluğu ile kesin olarak karar verilmiştir

İlgili Danıştay kararı için tıklayınız.

 

Yorumlar