Ana Sayfa GENEL 23 Aralık 2019 471 Görüntüleme

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

R.Gazete No: 30987

R.G. Tarihi: 23.12.2019

Karar Sayısı:1839

Karar Tarihi: 22.12.2019

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22 /12/2019 TARİHLİ VE 1839 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ

EKİ KARAR

 MADDE 1– (1) 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.

 MADDE 2– (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

 

———-o———-

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil