Ana Sayfa GENEL 23 Aralık 2021 604 Görüntüleme

2022 Yılı Vergileri Ne Kadar Oldu?

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğler ve 17 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2022 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

İşte 2022 yılının bazı verileri.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2022 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki tablodaki gibi oldu.

Gelir dilimleri Vergi oranı (%)
32.000 TL’ye kadar 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası 40

Asgari ücretin vergisi

17 Aralık 2021 tarihinde TBMM gündemine giren ve 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle, ücretli olarak çalışanların, asgari ücret tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden müstesna tutulması önerilmiştir.

Kanun teklifinin aynen yasalaşması kabulüyle, yeni vergi tarifesi ve asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

Brüt Ücret 5.004.00 TL
SSK primi işçi hissesi 700,56 TL
İSP işçi hissesi 50,04 TL
Gelir vergisi matrahı 0 TL
Gelir vergisi 0 TL
Damga vergisi 0 TL
Toplam kesinti 750,60TL
Net Ücret 4.253,40 TL
SSK primi işveren hissesi 775,62 TL
İşsizlik sigortası işveren hissesi 100,08 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 TL

– Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

Damga vergisi tavanı 4.814.234 lira

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2022 yılında uygulanmak üzere 4.814.234 lira oldu.

Damga vergisi oranlarında değişiklik yok

Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

2022 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

2022 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yeni ticaret sicili harçları

Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında 3.897,20 TL
Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için) 947,90 TL
Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde 947,90 TL

Pasaport harçları

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:

6 aya kadar olanlar 309,40 TL
1 yıl için olanlar 452,30 TL
2 yıl için olanlar 738,40 TL
3 yıl için olanlar 1.049,00 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar 1.478,30 TL

Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2022 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi oldu.

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%) İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 500.000,00 TL için 1,00 10,00
Sonra gelen 1.200.000,00 TL için 3,00 15,00
Sonra gelen 2.500.000,00 TL için 5,00 20,00
Sonra gelen 4.900.000,00 TL için 7,00 25,00
Matrahın 9.100.000,00 TL’yi aşan bölümü için 10,00 30,00

Recep Bıyık

https://www.dunya.com/kose-yazisi/2022-vergileri-ne-oldu/643597

Kaynak:ozdogrular.com

Yorumlar