Ana Sayfa GENEL 24 Haziran 2020 619 Görüntüleme

e-İrsaliyede Karşılaşılacak Bazı Sorunlar 2.Bölüm

1.Bölüm de yazımızda bazı açıklamalarda bulunmuş idik. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

 • a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • b) e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere, e-Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecektir.                                                                                                                                                   GİB PORTAL yöntemi ile de e-irsaliye düzenlenebilecek midir? 
 •   Evet, düzenlenebilecektir. Bu durumda başvuru kılavuzunda açıklandığı şekilde portal uygulaması içindeki araçlar menüsünde yer alan kullanıcı bilgileri kısmında “e-İrsaliye kullanmak istiyorum” bölümünü işaretlemesi yeterlidir.                       Kendi Bilgi İşlem Sistemlerini kullanarak e-irsaliye düzenlemesi mümkün müdür? Bunun için arananan Temel özellikler nelerdir?
 • Evet, mümkündür. Bunun için Başkanlığa hitaben bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurmaları gerekmektedir. İlgili belgeler kağıt ortamında Başkanlığa ulaştıktan sonra www.ebelge.gov.tr internet adresinde yer alan test planına uygun olarak e-irsaliye testlerini başarıyla tamamlayan mükelleflere e-irsaliye uygulamasından da kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemleri ile entegre ederek kullanma izni verilecektir.                                                                                                    e-İrsaliye Hizmeti Veren Özel Entagratörler var mıdır?       
 • e-İrsaliye hizmeti veren özel entegratörlerin listesine ulaşmak tıklayınız                                                                                                    Bir mükellef birden fazla yöntemle e-irsaliye uygulamasından faydalanabilir mi ?
 • Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanlar, e-İrsaliye uygulamasından, e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecekleri gibi farklı bir yöntem ile de yararlanabilir, e-Fatura uygulaması kapsamında hizmet aldığı özel entegratör dışında farklı bir özel entegratörden de hizmet alabilirler.                                                                                                          e-İrsaliye Uygulamasında birden fazla özel entagratörle anlaşarak hizmet almak mümkün müdür?
 •   Birden fazla özel entegratörden hizmet alarak e-Fatura ve e-İrsaliye hizmetinden birlikte yararlanmak mümkündür.                e-İrsaliye Kim tarafından düzenlenmesi gerekir?
 •   e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp kağıt sevk irsaliyesi ile aynı hukuki hükümlere tabidir. Vergi Usul Kanunu 230 ‘uncu maddesinin 5 inci bendinin parantez içi hükmünde; “Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.” denilmektedir. Bu çerçevede irsaliye düzenleme yükümlülüğü malı taşıyan/taşıttırana verilmiş olup, malın alıcısı tarafından taşındığı/taşıttırıldığı durumda irsaliye belgesinin malın alıcısı tarafından düzenlenmesi, satıcısı tarafından taşınıp/taşıttırılması halinde ise satıcın irsaliye belgesini düzenlemesi gerekmektedir. Bununla birlikte malın, satıcının mağazasında alıcı tarafından alınıp kendisi tarafından taşınması halinde, satıcısı tarafından alıcıya e-İrsaliye ya da irsaliye yerine geçen e-Fatura’nın kağıt çıktısının verilmesi halinde, alıcı tarafından ayrıca bir e-İrsaliye düzenlenmesi zorunluluğu bulunmayıp, sevkiyat süresince taşıtta satıcı tarafından düzenlenmiş e-İrsaliye ya da irsaliye yerine geçen özellikteki e-Fatura’nın kağıt çıktısının bulundurulması yeterli görülmektedir.

  e-İrsaliyelerde de Düzenleme tarihinin yanında “Sevk tarihi” nin de yer alması zorunlu mudur? Düzenlendiği gün sevki işlemi de gerçekleştirilen durumlarda, sevk tarihinin e-İrsaliye üzerinde ayrıca doldurulması, yer verilmesi zorunlu mudur?


Yorumlar

İlginizi çekebilir

Torba Yasa da Neler Var.

Torba Yasa da Neler Var.