Ana Sayfa GENEL 24 Ağustos 2021 790 Görüntüleme

Gerçek faydalanıcı bildiriminde son günler

Seyfullah Atçı

Resmi Gazetenin 09.01.2008 tarihli sayısında yayımlanan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ile Gerçek Faydalanıcı kavramı mevzuatımızda yerini almıştır.

 

Gerçek Faydalanıcı

Söz konusu Yönetmeliğin 3. maddesinde Gerçek faydalanıcı şöyle tanımlanmıştır: Yükümlü nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin diğer maddelerinde de ayrıntılı olarak gerçek faydalanıcın tanınması ve izlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri yer almaktadır.
Gerçek Faydalanıcı kavramının dünyadaki durumuna baktığımızda;

 

Malî Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyon olup, daha sonra bu programa Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir çok ülke dahil olmuştur. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere gerçek faydalanıcı; Gerçek kişi ya da tüzel kişi olup olmadığına bakmaksızın herhangi bir müşteriyi nihai olarak sahipliğinde veya kontrolünde bulunduran geçek kişi olabileceği gibi, – Hesabına işlem ya da faaliyet yürütülen gerçek kişi de olabilecektir. Dolayısıyla gerçek faydalanıcı her durumda gerçek kişi olacaktır.

 

Öte yandan, Resmi Gazetenin 13.07.2021 tarih ve 31540 sayısında yayımlanan 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu tebliğ ile, Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir.

 

Getirilen bu Tebliğ ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen mükelleflerin, en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

yazının devamı için tıklayınız. 

 

Yorumlar