Ana Sayfa GENEL 24 Eylül 2020 366 Görüntüleme

EMEKLİ, İŞSİZ VE EV HANIMLARINA EMLAK VERGİSİ AVANTAJI.

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Emekli, işsiz ve ev hanımlarına emlak vergisi avantajı devam ediyor.

Emlak vergilerinin ikinci taksit ödemesi yaklaşıyor.Kasım ayında ödemeler yapılacak. Bazı şartlarla; emekli, işsiz, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri, ev hanımları ve engelliler emlak vergisi ödemiyorlar. Buna göre, brüt alanı 200 m2’yi aşmayan, tek konutu olana emlak vergisi yok. Ancak birden fazla evi olanlar, tüm konutları için emlak vergisi ödüyor.

Avantajdan yararlanacak olanların, başka gelirlerinin de olmaması gerekiyor. Bunların, parasal sınırları aşmayan faiz, repo, fon, kâr payı ve temettü gibi menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisine engel değil. Engelliler içinise gelir yönünden bir kısıtlama yok.

GELİR GETİRMEYEN ARSA VEYA İŞYERİ

Yararlanma koşullarını taşıyan kişi, tek evi dışında gelir getirmeyen arsa, arazi ve işyeri binasına sahip olması durumunda da emlak vergisi ödemiyor.

HİSSELİ EVLERİN DURUMU

Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde, sıfır oranlı vergi, hisseye isabet eden kısma uygulanırken, birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde sıfır vergi oranı uygulanmıyor.

BİZZAT OTURMA ŞARTI YOK

Sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir konutta kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla uygulamadan yararlanabiliyor.

YAZLIKLAR

Belirli zamanlarda kullanılan yazlık evler ya da dağ veya bağ evleri için sıfır oranlı vergi uygulanmıyor. Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturuyorsa ve başka evleri de yoksa, emlak vergisi ödemezler.

HER İKİSİDE EMEKLİ EŞLER

Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları Türkiye sınırları içinde bulunan 200 m2 geçmeyen tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için sıfır oranlı bina vergisinden faydalanabiliyor. Ancak, emeklinin iki evi varsa, ikisi için de emlak vergisi ödeniyor. Ayrıca eşlerden birinin evinde oturulup diğer eş evinden kira geliri elde ediyorsa, kira geliri elde edilen evin emlak vergisi ödeniyor.

Bütçe yılı içinde emekli olanlar ise, şartları taşımaları halinde, uygulamadan emekli oldukları yılı takip eden bütçe yılından itibaren yararlanıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan sosyal güvenlik kurumları dışındaki kurumlardan (örneğin yabancı bir ülkeden) aylık alanlar uygulamadan yararlanamıyor.

İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ

Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanma koşullarını taşıyanlar, Türkiye’deki 200 m2’yi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.

BİNANIN TAPUYA KAYITLI OLMAMASI

Tapuya kayıtlı bir konutun yanında, tapuya kayıtlı olamayan bir veya daha çok konuta sahip (hisseli ya da intifa hakkı ile) olan mükellefler, tapuya kayıtlı olan tek konutları için uygulamadan yararlanamazlar.

REŞİT OLMAYAN KÜÇÜKLER

Hiçbir geliri olmayan çocuğun, veli veya vasinin de hiçbir gelirinin bulunmadığının belgelenmesi halinde, 18 yaşını doldurmamış bulunan çocuğun sahip olduğu tek meskene ait bina vergisinin hesabında indirimli vergi oranı uygulanabilecektir.

VERGİLER İADE ALINABİLİR

Belediyelerin yanlış uygulamalarından ya da sıfır oranlı emlak vergisi avantajı bilinmediğinden dolayı ödenen vergiler iade alınabilir. Bunun için;

1. İlgili belediyenin emlak vergisi birimine, bir düzeltme dilekçesi verip, durumu açıklamak ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesini ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelgelerini dayanak göstererek, ödenen vergilerin iadesi talep ediliyor. Belediye, düzeltme ve iade yapmak mecburiyetinde.

2. Emlak vergisi birimi düzeltme yapmazsa veya 60 gün içinde dilekçeye yanıt vermezse, Belediye Başkanlığı’na hitaben şikayet yolu ile düzeltme dilekçesi veriliyor.

3. Belediye Başkanlığı da olumsuz yanıt verirse veya 60 gün içinde yanıt vermezse, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılıyor.

Yorumlar