Ana Sayfa GENEL 24 Eylül 2021 1147 Görüntüleme

KDV tevkifatı uygulamalarında tereddütleri gideren özelgeler

KDV tevkifatı uygulamalarında tereddütleri gideren özelgeler

 

Bilindiği gibi; 35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiş, 36 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de kısmi tevkifat uygulanacak KDV dahil her bir işlem bedelinin 01.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.000 TL’nin üzerinde olması gerektiği belirlenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen konularda verilen özelgelerle, uygulamada karşılaşılan tereddütler büyük ölçüde giderilmiştir.

 • Yapım ve Onarım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması,
 • Kargo Şirketine Verilen Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Motosikletle Yapılan Kurye Taşımacılığında KDV Tevkifatı,
 • Ev ve İş Yeri Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Satıcılar Tarafından Yapılan Taşıma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Nakliye Bedelinin Müşterilere Yansıtılması Durumunda KDV Tevkifatı,
 • Kooperatifin Üyelerine Ait Araçlarla veya Dışardan Sağlanan Araçlarla Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Araç Kurtarma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • Yerel Bir Gazetede Yayımlanan Tanıtım, Satılık, Kiralık, Eleman Vb. Haberlerin Ticari Reklam Hizmeti Kapsamında KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı,
 • Reklam Alanlarının (Duvar, Ekran, Pano, Bilbord vb.) Boş Vaziyette Kiralanması Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • Tanıtım Amacıyla Yapılan Video Çekimi, Drone Çekimi ve Montajı Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • İnternet Sitesi Tasarımı ve Güncellenmesi Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • Kameramanlık Hizmetinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı,
 • Bankalar İle Ticaret ve Sanayi Odalarına Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 • İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (İETT) Ait Araçlara Verilecek Bakım Onarım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı,
 1. Yapım ve Onarım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması:

10.06.2021 tarih E-48816587-130-24581 sayılı özelge 

İş Ortaklığı ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan “… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi “ne ait sözleşme bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması nedeniyle düzenlenecek faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • İş Ortaklığınız tarafından “… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” kapsamında Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında yer alan … İl Özel İdaresine karşı ifa edilen yapım işinin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümüne istinaden (4/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

 1. Kargo Şirketine Verilen Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

11.06.2021 tarih E-84974990-130[KDV-1/İ/09-2021/18]-184696 sayılı özelge 

Kargo şirketine taşımacılık hizmetinde bulunduğu belirtilen şirketin, söz konusu taşıma hizmetine yönelik düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı ile tevkifat oranı hakkındaki görüş talebi üzerine,

  • Hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanızın kargo şirketine bizzat verdiği ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi (01.07.2021 tarihi itibariyle 2.000,00 TL) aşan taşıma hizmetine yönelik düzenlenecek faturalarda (2/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

 1. Motosikletle Yapılan Kurye Taşımacılığında KDV Tevkifatı:

16.04.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-346122 sayılı özelge 

Şahsına ait motosikletle … firmasına verilen kurye taşımacılığı hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talebi üzerine,

  • Şahsınıza ait motosikletle KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara vermiş olduğunuz ve KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi (01.07.2021 tarihi itibariyle 2.000,00 TL) aşan kurye taşımacılığı hizmeti (2/10) oranında tevkifata tabidir.

 

 1. Ev ve İş Yeri Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

09.06.2021 tarih E-37009108-130[107176]-64859 sayılı özelge 

Karayolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması faaliyetini yürüten, bu faaliyeti yürütürken kapalı kasa kamyon ve kamyonların üzerinde montajlı özel amaçlı yük asansörlerini kullandığını belirtilerek ev ve iş yerlerinin kapalı kasa kamyon ile veya özel amaçlı yük taşıma asansörü ile taşınması durumunda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarındaki görüş talebi üzerine,

  • Ev veya işyerinin karayoluyla taşınması hizmetinin kamyon ve kamyonlarınızın üzerinde montajlı özel amaçlı yük asansörleri ile birlikte bir bütün halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara sunulması durumunda, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.
  • Diğer taraftan, karayoluyla taşıma yapılmaksızın ev veya işyerinin zemin katında bulunan eşyaların özel amaçlı yük taşıma asansörü ile aynı binanın üst katına taşınması şeklinde verilen hizmet, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında tevkifata tabi değildir.
  • Ancak, bu özel amaçlı yük taşıma asansörü ile verilen hizmetin Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümünde belirtilenlere ifa edilmesi halinde hizmete ilişkin Şirketinizce düzenlenecek faturalarda yer alan KDV tutarı üzerinden Tebliğin (I/C-2.3.2.13.) bölümü gereğince bu kapsamdaki alıcılar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

 1. Satıcılar Tarafından Yapılan Taşıma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

02.06.2021 tarih E-93996897-130-52846 sayılı özelge 

Şirkete ait tesis ve ocaklarda kum, çakıl, taş vb. üretimi yapılarak mamul haline getirilen malzemelerin, “K” türü yetki belgeli kendi araçlarıyla alıcılara teslim edildiği ve bahsi geçen ürünlerin taşıma bedeli için alıcılara düzenlenen faturalarda malzeme ve nakliye bedelinin ayrı olarak gösterildiği belirtilerek, düzenlenen faturalarda söz konusu nakliye hizmetine katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Şirketinizce üretilen malzemelerin (kum, çakıl, taş vb.) alıcılara teslimine yönelik olarak Şirketinize ait araçlarla ayrıca sunularak fatura edilen ve KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşan yük taşıma işlerinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilmesi halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

 1. Nakliye Bedelinin Müşterilere Yansıtılması Durumunda KDV Tevkifatı:

02.06.2021 tarih E-48816587-130-23837 sayılı özelge 

Mamullerin nakliyesi için taşımacılık firmaları ile çalışıldığı ve kendilerine düzenlenen nakliye faturalarında ilgili firmalarca (2/10) oranında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulandığı, mamullere ilişkin satış faturalarında mamul bedeli yanında nakliye bedelinin de alıcı firmalara yansıtılması durumunda, mamul ve nakliye bedeli dahil olarak düzenlenen satış faturalarında gösterilen nakliye bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Mamullerinizin nakliyesine yönelik olarak taşımacılık firmalarından aldığınız karayoluyla yük taşımacılığı hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 2.000 TL’yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.
  • Öte yandan, Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen nakliye hizmeti bedelinin, mamul bedeli ile birlikte alıcı firmalara ayrıca yansıtılması durumunda Tebliğin mezkur bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
  • Ancak, alıcının Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlardan olması ve yansıtılan nakliye hizmet bedelinin KDV dahil 2.000 TL yi aşması halinde (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

 1. Kooperatifin Üyelerine Ait Araçlarla veya Dışardan Sağlanan Araçlarla Yapılan Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

26.05.2021 tarih E-61504625-130-30282 sayılı özelge 

… Genel Müdürlüğü ve … Ltd. Şti. gibi firmaların taşımacılık hizmetini, Kooperatifi ait taşıma aracı bulunmaması nedeniyle Kooperatif üyeleri ve dışarıdan sağlanan araçlar ile yerine getirildiği belirtilerek, 1/3/2021 tarihinde başlayan (2/10) katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasına istinaden Kooperatifin … Genel Müdürlüğü ve … Ltd. Şti. vb. firmalara verdiği hizmetler ile ilgili faturalarda ve Kooperatif üyelerinden ve dışarıdan sağlanan kara taşıtıyla ilgili hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Kooperatifinizin bizzat ifa etmeyerek Kooperatifinize üye olan nakliyecilere veya üçüncü kişilere yaptırılan taşımacılık işlerine ilişkin olarak Kooperatifiniz tarafından düzenlenen faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bununla birlikte söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlar arasında yer alan kuruluşlara verilmesi halinde, mezkur bölüm kapsamında tevkifat uygulanması gerekmektedir.
  • Bu itibarla, … Genel Müdürlüğüne verilen taşıma hizmetine ilişkin Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda KDV dahil bedelin 2.000 TL’yi aşması halinde Genel Müdürlük tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacak, bu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer almayan özel firmalara verilmesi halinde Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
  • Öte yandan taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden nakliyeciler tarafından Kooperatifinize düzenlenecek faturalarda KDV dahil bedelin 2.000 TL’yi aşması halinde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 1. Araç Kurtarma Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

07.06.2021 tarih E-84974990-130[KDV/5 -İ- 9-2021/21]-179357 sayılı özelge

Faaliyet kodu 522104 (Kara Yolu Taşımacılığı ile İlgili Özel ve Ticari Araçlar İçin Çekme ve Yol Yardımı) olduğunu belirtilerek, faaliyetiyle ilgili olarak yapmış oldukları araç kurtarma hizmetleri için düzenlenecek 2.000 TL ve üzeri faturalarda yük taşımacılığı hizmeti kapsamında (2/10) oranında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Konuya ilişkin olarak … Bakanlığı … Genel Müdürlüğünden alınan … tarih ve … sayılı yazıda; Karayolu Taşıma Kanununda eşyanın (yükün) açık olarak tanımının yapıldığı göz önünde bulundurularak, araç kurtarma hizmeti sunan firmaların bu hizmeti ticari amaçlı yaptığı (ücret karşılığı yaptığı), bu taşıma faaliyetinin gerçekleştirildiği taşıtların bir taşıma kapasitesinin olduğu, taşınan eşyanın taşıt olması durumunun bu faaliyetin niteliğini değiştirmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu hizmetin yürütülebilmesi için hizmeti yürüten firmaların Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan faaliyetin niteliğine uygun yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğu ifade edilmektedir.
  • Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara ifa edilen araç kurtarma hizmetine ilişkin KDV dahil bedelin 2.000 TL yi aşması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü uyarınca (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

 1. Yerel Bir Gazetede Yayımlanan Tanıtım, Satılık, Kiralık, Eleman Vb. Haberlerin Ticari Reklam Hizmeti Kapsamında KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı:

09.06.2021 tarih E-37009108-130-64855 sayılı özelge 

Şirkete ait günlük yerel bir gazetede yayımlanan imaj-tanıtım, satılık, kiralık, eleman, tebrik, taziye, kutlama, advertorial (haber reklam) ilan ve reklamları için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Şirketinize ait gazetede yayımlanan ve Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen imaj-tanıtım ile advertorial (haber reklam) hizmetlerinin ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.
  • Diğer taraftan, Şirketinize ait gazetede yayımlanan tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetlerin ticari reklam kapsamında bulunmaması nedeniyle söz konusu hizmetler için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

 

 1. Reklam Alanlarının (Duvar, Ekran, Pano, Bilbord vb.) Boş Vaziyette Kiralanması Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

08.06.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-448258 sayılı özelge 

Reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı çeşitli alanların alım-satımı, kiralanması ve kullanım hakkının devri işi ile iştigal edildiği belirtilerek; duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette, reklam hizmeti ifa edenlere veya aracılık edenlere satışının, devrinin, trampasının, kiralanmasının veya kullanım hakkının devredilmesinin, ticari reklam hizmeti kapsamında katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Şirketiniz tarafından reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmeti KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında değerlendirilmediğinden bu hizmetler için söz konusu bölüm kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
  • Ancak, bu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil bedelin 2.000 TL’yi aşması halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 1. Tanıtım Amacıyla Yapılan Video Çekimi, Drone Çekimi ve Montajı Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

09.06.2021 tarih E-93996897-130-54968 sayılı özelge 

Müşterilerine tanıtım amacıyla kullanacakları video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti verdiği belirtilerek bu hizmetler için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılan müşterilerinize tanıtım amacıyla kullanılmak üzere verdiğiniz video çekimi, montajı, drone ile çekim hizmeti için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

 1. İnternet Sitesi Tasarımı ve Güncellenmesi Hizmetlerinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

14.04.2021 tarih E-21152195-130[9-2021.3512]-146183 sayılı özelge 

İnternet sitesi tasarımı ve internet sitesi güncellemesi işi yaptığınız belirtilerek, bu hizmetlerde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • İnternet sitesi tasarım ve güncelleme hizmeti için KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Ancak, söz konusu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlara verilmesi ve KDV dahil işlem bedelinin 2.000 TL?yi aşması halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

 1. Kameramanlık Hizmetinin Ticari Reklam Kapsamında Tevkifata Tabi Olup Olmadığı:

06.04.2021 tarih E-39044742-130[Özelge]-306528 sayılı özelge 

Kameramanlık işi ile iştigal ettiğini belirtilerek prodüksiyon yapım firmalarına reklam filmi çekimi için verilen kameramanlık hizmetinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Prodüksiyon yapım firmalarına reklam filmi çekimi için verdiğiniz kameramanlık hizmetinin, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında (3/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

 

 1. Bankalar İle Ticaret ve Sanayi Odalarına Verilen Avukatlık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

04.06.2021 tarih E-36062021-130[09-2021/ÖZE-19]-37262 sayılı özelge 

Anlaşmalı olarak davalarına bakılan bankalara avukatlık hizmeti ile ilgili düzenlenecek katma değer vergisi (KDV) dahil 1.000,00 TL’nin üzerinde olan serbest meslek makbuzlarında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine.

  • Davalarına baktığınız bankalara 1/3/2021 tarihinden itibaren verdiğiniz avukatlık hizmetlerine ilişkin KDV dahil hizmet bedelinin 2.000 TL’yi aşması halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

 1. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü?ne (İETT) Ait Araçlara Verilecek Bakım Onarım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı:

02.06.2021 tarih E-76464994-130[KDV.2021.47]-74716 sayılı özelge 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) ile Şirketleri arasında düzenlenen sözleşme kapsamında İETT ye ait araçlara verecek bakım onarım hizmetlerinin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Söz konusu Tebliğde yer alan “kanunla kurulan” ifadesinden kendi özel kuruluş kanunu bulunan kamu kurum ve kuruluşları kastedilmekte olup bu kapsama girecek kamu kurum ve kuruluşlarının özel bir kanunla kurulmuş olmaları şarttır.
  • İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 3645 sayılı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun ile kurulmuştur.
  • Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında belirtilen belirlenmiş alıcılar arasında yer alan İETT ye ait araçlara Şirketiniz tarafından verilen bakım ve onarım hizmetleri için (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

 1. Kırpıntı, Çıta Ve Benzeri İmalat Artıkları İle Odun Artığı Talaş Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması:

02.06.2021 tarih 13334133-130-12204 sayılı özelge

Orman işletmelerinden orman emvali işi alan firmaya kesim hizmeti verildiği, kesim işi sonucunda ortaya çıkan odun artığı, kırpıntı, çapak gibi ürünlerin satışında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki görüş talebi üzerine,

  • Orman emval işine istinaden söz konusu emval işini alan firmaya verilecek kesim hizmeti dolayısıyla elde edilen kırpıntı, çıta vb. ürünlerin tarafınızca Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.) bölümü kapsamında (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.
kaynak: Palmiye Mevzuat ve İçtihat Web Uygulaması 

Yorumlar