Ana Sayfa GENEL 24 Ekim 2020 169 Görüntüleme

Bilgilendirmeler… Bunları Biliyor muydunuz?

2020 -Tütün Mamülleri ve Alkol İçin Özel Hadler :

1-Büyükşehir Belediyesi DIŞINDAKİ YERLERDE (YILLIK ALIM ÖLÇÜSÜ

180.000 TL ,YILLIK SATIM ÖLÇÜSÜ=230.000 TL )

2-Büyükşehir Belediyesi SINIRLARI İÇERİSİNDE(YILLIK ALIM ÖLÇÜSÜ

220.000 TL , YILLIK SATIM ÖLÇÜSÜ=280,000 TL)

Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı: 

2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

Yurt Dışı Zararları nasıl Tevsik edebiliriz?

Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarını, Türkiye’de beyan ettikleri kazançlardan indirebilmeleri için faaliyette bulundukları ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını (zarar dahil), her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneğini Türkiye’deki ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır. Ayrıca, söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde yer alacak vergi beyanları ile bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması zorunludur.

Faaliyette bulunulan yabancı ülkede denetim yetkisini haiz bir denetim kuruluşunun olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesi ve eki bilanço ile gelir tablosunun, yabancı ülkenin yetkili makamlarından alınacak veya onaylatılacak birer örneğinin, mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine verilmesi gereklidir.

Küçük Notlar Bilgilendirmeler: 

E-Fatura mükellefi, e fatura mükellefi olmayanlar ile nihai tüketicilere gerçekleştirdiği mal teslimi ve hizmet ifalarında kural olarak e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır ancak fatura düzenleme sınırı altındaki mal teslimi ve hizmet ifalarında e fatura yerine ÖKC FİŞİ kullanılabilir.

Kaynak: Digital Mevzuat

 

Yorumlar