Ana Sayfa GENEL 24 Kasım 2020 301 Görüntüleme

Şube Açılış Belgesi Örneğinin Alınmasına Gerek Bulunmamaktadır.

16/07/2020 tarih ve 55737950 sayılı Genelgemizde belirtildiği üzere Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 nci maddesi-nin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri 12/12/2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 33 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, şube tescillerinde daha önce “120 Belgesi” olarak ifade olunan merkezin sicil kaydının onaylı örneğinin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil