Ana Sayfa GENEL 25 Ağustos 2021 797 Görüntüleme

SGK Uygulamasında Önemli Değişiklikler

Çalışma hayatında ve sosyal güvenlik uygulamasında önemli değişiklikler yapan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

İşyeri Tescili

Sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde talep edilen belgelerde değişikliğe gidilmiştir. İşyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde Sosyal Güvenlik Müdürlükleri tarafından işverenlerden istenecektir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;

· İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

· Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,

· İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,

· İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin,

elden, posta yoluyla veya SGK tarafından belirlenen şekilde gönderilmesi zorunlu tutulmuştur.

İşveren Uygulama Tebliği’nde yer alan nevi değişikliği, birleşme, bölünme veya katılma durumlarında işyeri bildirgeleri verilmesi zorunluluğu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne taşınmıştır.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Doç. Dr. Resul Kurt https://www.star.com.tr/yazar/sgk-uygulamasinda-onemli-degisiklikler-yazi-1648314/

Yorumlar