Ana Sayfa GENEL 25 Ekim 2020 399 Görüntüleme

25 yaş altı genci part-time işe alana prim teşviki

Okan Güray Bülbül

kaynak: aksam.com.tr

Komisyonda kabul edilen torba kanunda, genç işsizliğin azaltılması için de önemli bir düzenleme var. 25 yaş altı bir genci ayda 10 günden az çalıştıran işveren, prim teşviki alacak. Gençler de 832 lira harçlıkla daha kolay iş bulmak için deneyim kazanacak.

Genç işsizliği yalnızca ekonomik değil sosyal sonuçları da olan büyük bir problem. Gençlerin işsizliğinin en önemli nedeni ise tecrübesizlik. Gençlerin iş deneyimi elde edebilmeleri işgücü piyasasını tanımaları açısından çok önemli. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlardaki meslekleri işyerinde tecrübe etmeleri kariyer planlarının daha gerçekçi olmasını da sağlıyor. Bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan düzenleme gençlerin okuldan işe geçişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

AYDA 10 GÜNDEN AZ

Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen torba kanunda genç istihdamıyla ilgili çok önemli bir düzenleme bulunuyor. Düzenleme gençlerin tecrübe edinmelerini ve çalışma hayatını tanımalarını sağlayacak altyapıyı hayata geçirecek. Düzenleme sonrası 25 yaşın altındaki gençleri istihdam eden işverenlerin daha düşük sigorta primi ödemesi söz konusu olacak. 25 yaş altı gençleri ayda 10 günden az çalıştıran işverenler düzenlemeden yararlanabilecek. Bu çerçevede 25 yaş altı genç işçiyi ayda 10 günden az yani part-time işe alan işveren, işçiyi çalıştırdığı günler için yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına prim ödeyecek.

EMEKLİLİK KAYBI YOK

Düzenlemede uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeyecek olması gençlerin emeklilik hesapları için çalışmaya başladıkları tarihin baz alınmaması sonucunu doğuracak. Gençlerin emekliliği için çalışmaya başladıkları tarih önemli değil. Önemli olan 7.200 gün primin tamamlandığı tarih. Düzenlemenin kapsamındaki gençlerin 7.200 prim gününü ve yaş şartını 2044 veya 2048 yıllarına kadar doldurması mümkün olmayacağı için gençlerin emeklilikle ilgili bir kaybı olmayacak. Primlerin içinde iş kazası ve meslek hastalığı, analık, hastalık ve genel sağlık sigortası primleri olduğu için gençler bu konularda koruma altında olacak.

SON 1 YIL İÇİNDE 120 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞMAMA ŞARTI 

Düzenleme yalnızca 25 yaş altı gençleri kapsıyor. Bu şekilde çalışan bir genç 25 yaşına geldiğinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalıştırılmak zorunda. Diğer yandan son bir yılda 120 günden fazla çalışmış olan bir genç için de düzenleme geçerli değil. Gençlerin bu şekilde çalıştırılarak istismar edilmesinin engellenmesi adına bu şekilde bir sınırlama söz konusu.

9 GÜN ÇALIŞIP, 832 TL ALACAK

Düzenlemenin amacı, gençlerin okuldan işe geçişini kolaylaştırmak. Örneğin bir işletme öğrencisi 25 yaşını geçmeden bir muhasebecinin yanında ayda 9 gün çalışarak mesleğin nasıl yapıldığını, kendisine uygun olup olmadığını deneyimleyebilecek. 25 yaş altı bir genci ayda 9 gün çalıştıracak işveren yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına prim ödeyecek. İşveren yüzde 2 kısa vadeli, yüzde 7.5 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplamda yüzde 9.5 prim ödeyecek. İşçiden de yüzde 5 genel sağlık sigortası primi kesilecek. İşveren asgari ücretle ayda 9 gün çalıştıracağı işçi için toplam 83.8 TL prim ödeyecek. İşçinin eline net 832 TL geçerken işveren maliyeti 966.7 TL olacak.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil