Ana Sayfa Yazılar 25.10.2021 692 Görüntüleme

İşverenler, SGK’ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ve Ekindeki Belgeleri Elektronik Ortamda Gönderilebilecek

ŞENOL DÖNDER 

SMMM

Bundan böyle Sgk’ ya verilmesi gereken zorunlu olan veya  ihtiyaç olması hâlinde SGK ünitelerince istenen diğer belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da verilebilecektir. İşyeri tescil işlerinde de belgelerin gerekli taramaları yapılıp elektronik ortamda taranarak sgk ya gönderilecektir. Bu durumda söz konusu taranıp elektronik ortamda gönderilen belgeleri Sgk ya ayrıca verilmesine gerek kalmayacaktır. İşyeri tescil esnasında işveren tarafından eklenmeyen belgeler varsa da gerekli evraklar Sgk ya elden veya posta ile teslim edebilecektir.

İşyeri bildirgeleri ilgili SGK Müdürlüğü tarafından onaylanana kadar işverenler tarafından gerekli değişiklikler ve eksiklikler e devlet üzerinden yapılabilecektir. İlgili Sgk Müdürlüğü gönderilen işlemleri onaylanmışsa değişiklik yapılamayacaktır.  İşveren bundan sonra yaptıkları işlemleri ve gönderdikleri evrakları sadece görüntüleyebilecektir.

En fazla 10 adet belge eklenebilecek her bir belgenin azami 10 mb büyüklüğünde olabilecek.

SGK’ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi ekindeki belgeler 7 gün içerisinde ibraz edilme süresi yeni düzenleme ile bu süre kaldırılmıştır.
Ancak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesindeki SGK ya verilmesi gereken belgeler de elden veya posta yolu veya elektronik ortamda verilmesi halinde tescil işlemi gerçekleşecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili bölümüne göre İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler aşağıdaki gibidir.

(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;
a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,
b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,
c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,
d) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin,
ya elden, ya posta yoluyla, ya da Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.

ilgili genelge için tıklayınız.

 

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Örgütsel Motivasyon

Örgütsel Motivasyon