Ana Sayfa Yazılar 26.02.2021 377 Görüntüleme

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Getirilmiştir. – Ergün Şenlik

ERGUN ŞENLİK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar aşağıdaki gibidir.

MADDE 1– (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez.

MADDE 2– (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez.

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,

* 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere,

* kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan Kurumlar Vergisi ve ticari kazanç sahibi Gelir Vergisi mükelleflerinde,

* aşan kısma münhasır olmak üzere,

* yatırımın maliyetine eklenenler hariç, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olması kurumlar vergisi mükelleflerinin yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı kurum kazancının ve gelir vergisi mükelleflerinin vergiye tabi ticari kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Bize göre, kullanılan yabancı kaynaklar sayılırken ifade edilen “benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarının” neler olduğu ve işletme açısından hangi tarihteki yabancı kaynağın hangi tarihteki öz kaynağı aştığında söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacağı, şirket ortağından alınmış olan ve faizsiz kullanılan borcun da bu yabancı kaynağın hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususları belirsizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konulardaki düzenlemelerini beklemek gerekmektedir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.                           

ERGUN ŞENLİK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil