Ana Sayfa GENEL 26 Ağustos 2022 372 Görüntüleme

KDV İadelerinde Uygulanacak Hadler Ve İade Yöntemleri

Mahsuben İade Nakit İade
VİR, YMM Raporu veya Teminat aranmadan yapılacak mahsup sınırı Sınırı aşan kısmın mahsup şekli Teminatsız ve raporsuz nakit iade sınırı Nakit İade için YMM Raporu geçerli mi ? Teminat Çözümü
Kanun İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
11/1-a Mal İhracatı Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
11/1-a Bavul Ticareti (TİEY Teslim) Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
11/1-a Hizmet İhracatı 10.000 VİR-YMMR veya Teminat

mektubu

Yok Hayır VİR
11/1-a Roamıng Hizmeti Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
11/1-a Serbest Bölgedeki Müşteriler İçin Yapılan Fason

Hizmetler

Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
11/1-b Yolcu Beraberi Eşya (TİEY’lara KDV

Hes.Yap.Satış)

Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
11/1-b Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılar ile fuar,sergi,panayır katılımcılarına yapılan teslim- hizmetler Mahsuben İade Yok Mahsuben İade Yok 1.000 Hayır VİR
11/1-b Yabancı sinema yapımcılarına tanınan istisna Mahsuben İade Yok Mahsuben İade Yok Yok Münhasıran YMM raporu
11/1-c İhraç Kayıtlı Teslim Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
Geçici 17 Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin teslimi Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/a Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının

ve tesislerin teslimi

Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/a Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım

Hizmetleri

10.000 VİR-YMMR veya Teminat

mektubu

Yok Hayır VİR
13/a Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler (Bizzat imal eden+Sipariş vererek imal ettirenler+Sipariş üzerine bizzat imal eden) 10.000 VİR-YMMR veya Teminat mektubu Yok Hayır VİR
13/a Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve

hizmetler

10.000 VİR-YMMR veya Teminat mektubu Yok Hayır VİR

 

 

 

Mahsuben İade Nakit İade
VİR, YMM Raporu veya Teminat aranmadan yapılacak mahsup sınırı Sınırı aşan kısmın mahsup şekli Teminatsız ve raporsuz nakit iade sınırı Nakit İade için YMM Raporu geçerli mi ? Teminat Çözümü
Kanun İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
13/c Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/c Boru Hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/c Altın,Gümüş,Platin ile ilgili arama işletme ve zenginleştirme faaliyetlyetlerine ilişkin istisna 10.000 VİR-YMMR veya Teminat mektubu Yok Hayır VİR
13/d Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat teslimleri Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/e Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisna 10.000 VİR-YMMR veya Teminat mektubu Yok Hayır VİR
13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/g Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimlerinde istisna Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
13/ğ Ürün Senetlerinin ihtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla ilk teslimi Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
14/1. Uluslararası Taşımacılık 5.000 VİR-YMMR veya Teminat

mektubu

10.000 Evet VİR-YMMR
14/3. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimleri Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
15/1-a Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklara yapılan teslimleri Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
15/1-b Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
15/1-s Engellilerin kullanımına mahsus araç ve gereçler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR

 

Mahsuben İade Nakit İade
VİR, YMM Raporu veya Teminat aranmadan yapılacak mahsup sınırı Sınırı aşan kısmın mahsup şekli Teminatsız ve raporsuz nakit iade sınırı Nakit İade için YMM Raporu geçerli mi ? Teminat Çözümü
Kanun İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
Geçici 26 BM, Nato ve Oecd’ye yapılan veya bu kurumlarca finanse edilen işlemlerle ilgili teslim ve hizmetler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
Geçici 29 YİD projesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
Geçici 30 Büyük ve stratejik yatırımlar Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
6111 sa. Kanun geçici 16. İSMEP kapsamında yapılan teslim ve hizmetler Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR
29/2 İndirimli Oran / Aylık mahsuben 10.000 VİR-YMMR veya Teminat mektubu Nakit İade Yok
29/2 İndirimli Oran / Yıllık İade 10.000 VİR-YMMR veya Teminat mektubu 10.000 Evet VİR-YMMR
29/2 İndirimli Oran / Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri 10.000 VİR veya Teminat mektubu Yok Hayır VİR
9/1. KDV Tevkifatı *Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, *Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım ve onarım hizmetleri,

*Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, *Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, * Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, *Yapı denetim hizmeti,

*Servis taşımacılığı hizmeti, *her türlü baskı ve basım hizmetleri, *İşgücü temin hizmeti,

*Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmeti

10.000 VİR veya Teminat mektubu Yok Hayır VİR

 

 

 

Mahsuben İade Nakit İade
VİR, YMM Raporu veya Teminat aranmadan yapılacak mahsup sınırı Sınırı aşan kısmın mahsup şekli Teminatsız ve raporsuz nakit iade sınırı Nakit İade için YMM Raporu geçerli mi ? Teminat Çözümü
Kanun İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
9/1. KDV Tevkifatı *Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik – mimarlık ve etüt, proje hizmetleri, *Spor kuluplerinin yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu işlemleri, *Tebliğin I/C- 2.1.3.2.13. bölümü kapsamındaki hizmetler 10.000 VİR veya Teminat mektubu 10.000 Evet VİR-YMMR
9/1. KDV Tevkifatı *Külçe metal teslimleri, *Bakır çinko alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, * Metal plastik lastik kauçuk kağıt cam hurda ve atıklarının teslimi, *Metal plastik lastik kauçuk kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi, Pamuk tiftik yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, *Ağaç ve orman ürünleri teslimi Sınırsız Rapor ve teminatsız 10.000 Evet VİR-YMMR

Kaynak, Onat Benlioğlu, www.ymm.com.tr

kaynak: ozdogrular.com

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Ağustos ayı özelgeleri

Ağustos ayı özelgeleri