Ana Sayfa GENEL 26 Kasım 2020 205 Görüntüleme

Yapılandırma ve Varlık Barışı’nda Takvim

Başta vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatı olmak üzere birçok konuda düzenlemeler yapan 7256  sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanun’da yer alan iki önemli müessese, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık  barışı, uyulması gereken takvim açısından özelliği olan uygulamalar. Bu özelliği dikkate alarak, her iki  uygulamaya ilişkin takvimi tablolar halinde sizin için özetlemeye çalıştım.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

7256 sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş kamu  alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin takvim aşağıda Tablo-1’de. Kanun kapsamında  yapılandırılacak borçlara ilişkin bu tabloda bir açıklama yok. Kapsam açısından Kanun’u incelemekte yarar  var.

TABLO – 1
Kesinleşmiş borçların yapılandırılması takvimi
 

Borç türü

 

Başvuru süresi

Peşin ödemede son ödeme tarihi Taksitli ödemede ödeme süreleri
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlar  

 

 

31 Aralık 2020

 

 

31 Ocak 2021

 

İlk taksit Ocak 2020 olmak

üzere, birer ay atlamalı, 6, 9,

12 veya 18 taksit

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlar  

28 Şubat 2021

İlk taksit Şubat 2020 olmak üzere, birer ay atlamalı, 6, 9,

12 veya 18 taksit

Ticaret ve sanayi odaları ile borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları  

 

 

 

 

 

 

 

31 Ocak 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Şubat 2021

 

 

 

 

 

 

 

İlk taksit Şubat 2020 olmak üzere, aylık dönemler

halinde, en çok altı eşit taksit

Esnaf ve sanatkarların odalara olan aidat borçları; odaların birlik ve üyesi olukları federasyonlara, birlik ve federasyonların TESK’e olan katılma payı borçları
Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçları
Avukatların baro kesenekleri borçları
İhracatçıların üyesi oldukları ihracatçı

birliklerine olan üyelik aidat borçları

Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerden kaynaklanan borçlar  

 

 

31 Ocak 2021

 

 

 

28 Şubat 2021

 

 

İlk taksit Şubat 2020 olmak üzere, birer ay atlamalı, 6, 9,

12 veya 18 taksit

İl özel idarelerinin, belediyelerin ve

belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları

Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları      
Türk Standartları Enstitüsünün sundukları hizmetler nedeniyle doğan alacakları
 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları

 

31 Ocak 2021

 

17 Şubat 2021

En fazla 12 ay içinde ve eşit

taksitler halinde kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere taksitlendirilebilir

Varlık barışı

Varlık barışı düzenlemesiyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını kayda alma olanağı veriliyor. Kanun ayrıca, varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmamasını öngörüyor.

7256 sayılı Kanun’da, kayda alınan varlıklar için herhangi bir vergi öngörülmüyor. Uygulama vergisiz olduğu için takvimi de son derece yalın. Ancak çoğu durumda varlık barışından yararlanmak için kayda değer bir hazırlığa ve zamana ihtiyaç olduğu için takvimi dikkate alarak şimdiden hazırlık yapmaya başlamakta yarar var.

Varlık barışı takvimi aşağıda Tablo-2’de.

TABLO – 2
Varlık barışı takvimi
İşlem Tarih
Yurt dışı varlıklar
– Banka veya aracı kurumlara bildirim 30 Haziran 2021
 

– Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba

transfer

 

Bildirimin yapıldığı

tarihten itibaren 3 ay

– Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması 30 Haziran 2021
Yurt içi varlıklar
– Vergi dairesine beyan 30 Haziran 2021
– Yasal defterlere kayıt 30 Haziran 2021
Kaynak: Recep Bıyık – https://www.dunya.com/
.
.
.

Yorumlar