Ana Sayfa Yazılar 27.02.2021 333 Görüntüleme

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Tevkifat Uygulamasına İlişkin Kısımlarında Değişiklikler Yapılmıştır. – Ergün Şenlik YMM

ERGÜN ŞENLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

35 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda yer almaktadır.

 1. Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilmiştir.
 2. Mevcut durumda, sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilmesi halinde 3/10 oranında KDV tevkifatına tabi bulunan yapım işlerinde, yapılan düzenleme ile tevkifat oranı 4/10 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dâhil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.

 1. Belirlenmiş alıcılara verilen, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde bu alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan 7/10 orana çıkarılmıştır.
 2. Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından 5/10 oranında yapılan KDV tevkifat oranı 7/10’a çıkarılmıştır.
 3. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde yapılmakta olan 7/10 oranındaki KDV tevkifatı 9/10’a çıkarılmıştır.
 4. Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı faaliyetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında 2/10, servis taşımacılığı hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 5. Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılmakta olan 5/10 oranındaki KDV tevkifatı 7/10’a çıkarılmıştır.
 6. Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir.
 7. Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Reklam hizmeti alımlarında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne(DMO) yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), tevkifat kapsamına alınmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde  (su,  elektrik,  gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), DMO tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulamasının düzenlendiği (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.
 2. Yeni düzenlemeden önce, kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken iken söz konusu Tebliğ ile yapılan yeni düzenleme ile alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.
 3. Tebliğin (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan Örnek ile Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan Örnek değiştirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) Tebliğ ile yapılan değişikliklere ilişkin daha detaylı Sirkülerimiz 1 Mart Pazartesi günü ayrıca gönderilecektir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.                    

Yorumlar