Ana Sayfa GENEL 27 Mayıs 2022 277 Görüntüleme

Yurtdışında çalışanların SGK emekli aylıkları durduruluyor!

Resul KURT

Yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanmak suretiyle aylık bağlananlara ilişkin söz konusu bulgu, aynı zamanda 510 sayılı Kanun’a tabi hizmetlerine istinaden bağlanan aylıkları da içerdiğinden (tarım işçileri hariç) yurt dışında çalışmaya başlayacakları/başladıkları yönünde yazılı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak iş ve işlemler SGK tarafından yayınlanan genel yazı ile açıklanmıştır. 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğ’in 5’inci maddesi ile;

a) SGK’ya verilen veya ibraz edilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması,

b) Örneği SGK tarafından hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum değişikliklerinin bir ay içinde SGK’ya bildirilmemesi,

c) Kanunda öngörülen şartlar yerine gelmediği hâlde, sahte bilgi ve belgelerle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

d) Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

e) Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşanması,

f) Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya bildirilmemesi,

g) Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona ermesine rağmen herhangi bir kişi tarafından tahsilat yapılması.

İlgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışları olarak tanımlanmış ve bu hallerde sigortalılara bağlanan aylığın kesileceği hüküm altına alınmıştır.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: dunya.com

Yorumlar