Ana Sayfa GENEL 27 Ağustos 2021 609 Görüntüleme

–– 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)

R.Gazete No: 31581

R.G. Tarihi: 27.8.2021

Karar Sayısı: 4420

Karar Tarihi: 26.8.2021

 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/8/2021 TARİHLİ VE 4420 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması

MADDE 1– (1) 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü. 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar