Ana Sayfa GENEL 27 Kasım 2021 345 Görüntüleme

Yetkili müesseselere döviz alım satımında kimlik ibrazına yönelik işlem limitleri

Berker Bostancı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No 2021-32/65) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Tebliğ No: 2018-32/45’in Yetki başlıklı 30/1’inci maddesine; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No 2021-32/64) tebliğle eklenen “İşlem limitlerini belirlemeye” ibaresi “Kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğde yapılan bu değişiklikle; Hazine ve Maliye Bakanlığına, yetkili müesseselerin yapacakları işlemlerde; kimlik ibrazını ilişkin işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiştir.

Bahse konu tebliğin, 30’uncu maddesini birinci fıkrasında yapılan değişikliği ihtiva eden tadil edilmiş fıkra aşağıdadır.

Yetki

MADDE 30 –

(1) Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”

________________________________

(Resmi Gazete: 18.11.2021 tarihli 31663 mükerrer sayılı)

Yorumlar