Ana Sayfa GENEL 28 Ocak 2020 952 Görüntüleme

MUHTASAR VE AYLIK HİZMET PRİMİ BEYANNAMESİNDE AKILLAR KARIŞTI.

Bu nasıl bir uygulamadır. Bir gün bir başka uygulama çıkarılıp, bir gün bir başka uygulama ile karşımıza çıkan bir Maliye var karşımızda. 

Öncelikle Apartman Yöneticiliğinde kapıcı çalıştıran işyerlerinde uygulama nasıl olacak? sorusunu soralım. Apartman Yöneticiliğinde çalışan kapıcıların stopaj kesintisi yapılmayacağı malümünüzdür. Ayrıca apartman yöneticiliği de sgk da kolay işverenlik kapsamına da girmektedir. Kolay işverenlik sistemini seçen işverenin muhtasar beyannamesi vermeyeceği de malümünüzdür. 

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığına sorulan soruda, (https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf)

SORU: Apartman yönetimi olarak çalıştırdığımız kapıcı için yaptığımız ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunmakta mı?
Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ortamda gönderebilmek için nasıl kullanıcı kodu, parola ve şifre alabiliriz? Sorusuna,
=========================================================================
CEVAP: Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını bildirme zorunluluğu olanlar da 0003 yeti tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir. Bunun için;
– İnteraktif vergi dairesine Kullanıcı Kodu / Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No ve şifre bilgileri
ile giriş yapılır.
– Şifresi olmayan mükellefler “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.
__________________________________________________________________________________
MUPHB – SSS-19.01.2020 2
– Sisteme girdiklerinde “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunabilirler. Apartman yönetimi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ekindeki “Elektronik Ortamda
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilir.
Bu mükellefler BDP programında yer alan 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin sadece SGK Bildirimleri bölümü doldurabileceği gibi, Internet Vergi Dairesinde Beyanname İşlemleri bölümünde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin)” menüsündeki beyannameyi doldurarak da yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
Bu mükelleflerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu da, oluşan tahakkuklarda damga vergisinin ilgili ayın 26’sına, SGK tahakkukunun ise ayın sonuna kadar ödenebiliyor olmasıdır. Her iki tahakkuk da kredi kartı ile ödenebilmektir.
Diğer taraftan, apartman yönetimleri istemeleri halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (Ek-4)” düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da elektronik ortamda gönderebilir.  Cevabı verilmiştir. Bu durumdan acaba hangi işlemi yapmamız gerek sorusunu sormak gerekiyor.

Siz olsanız ne yapardınız ?

Akıllar Karıştı. 

Bu birinci çelişki…………………… 

Gerisi Geliyor…………………………

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Kimler e-Fatura Mükellefidir.

Kimler e-Fatura Mükellefidir.