Ana Sayfa GENEL 28 Şubat 2020 511 Görüntüleme

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
SIRA NO 0124
TARİH : 28.02.2020
SAYISI : VUK-124/2020-3
KONUSU : Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması hk.

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR / Gelir İdaresi Başkanı

Yorumlar