Ana Sayfa GENEL 29 Haziran 2022 292 Görüntüleme

2022 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca 01.07.2022(Cuma)-20.07.2022 (Çarşamba) dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

 • Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.
 • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.
 • Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2022 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Celal ÖZCAN/Vergi Portalı
  2022 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

   

  Beyan/Bildirim/Yükümlülük İlgili Mevzuat Son Günün
  Mali Tatil
  Günlerine
  (01-20 Temmuz Arasına)

  Rastlaması Halinde (27.07.2022 Çarşamba)

  Son Günün
  Mali Tatilden
  Sonraki 5 Güne
  (21-25 Temmuz Arasına)
  Rastlaması Halinde
  (25.07.2022 Pazartesi)
  İşyeri Bildirgesi 5510/11. md 27.07.2022 25.07.2022
  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 5510/8. md 27.07.2022 25.07.2022
  Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 5510/9. md 27.07.2022 25.07.2022
  2022 Haziran Ayı

  Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi

  SSİY/Ek-5. md Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir.

  (26.07.2022 Salı)

  Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (26.07.2022 Salı)
  İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme 5510/102. md 27.07.2022 25.07.2022
  2022 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi 5510/88. md Haziran ayı primlerinin
  ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından,
  ancak 31.07.2022 günü Pazar gününe rastladığından ilk mesai günü ödeme yapılacaktır.(01.08.2022 Pazartesi)
  Haziran ayı primlerinin
  ödeme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a
  rastlamadığından, ancak 31.07.2022 günü Pazar gününe rastladığından ilk mesai günü ödeme yapılacaktır.(01.08.2022 Pazartesi)
  SGK’nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz SSİY/113. md 27.07.2022 25.07.2022
  Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname SSİY/112. md 27.07.2022 25.07.2022
  Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Asgari İşçilik Tespit
  Komisyonunun
  Çalışma Usul ve
  Esasları Hakkında
  Yönetmelik/ 17. Md
  27.07.2022 25.07.2022
  Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi 5510/91. md 27.07.2022 25.07.2022
  Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi SSİY/107. md 27.07.2022 25.07.2022

  yazının devamı için tıklayınız

  kaynak: dunya.com

Yorumlar