Ana Sayfa GENEL 29 Temmuz 2020 397 Görüntüleme

Mini İstihdam Paketi Yürürlüğe Girdi

İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren, koronavirüs sürecinde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulayan ve yeniden faaliyete geçen iş yerlerine normalleşme desteği verilmesini öngören mini istihdam paketi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren istihdam paketine göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen turizm sektöründe kısa çalışmanın uzatılması bekleniyor.

1 Temmuz’dan önce pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine geçen ve çalışanlarını ücretsiz izine çıkaran iş yerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Yeniden faaliyete geçen iş yerlerine işçi başına aylık 868 lira destek verilecek. Bu destek SGK’ya yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği verilen süreye göre belirlenecek. Normalleşme desteği alan işverenler, aynı işçiler için bu süre boyunca diğer prim teşviki ve istihdam desteklerinden yararlanamayacaklar. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.

İşten çıkarma yasağı uzatılabilecek

Yürürlüğe giren yasaya göre, belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona vermesi, her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında iş akdi feshedilebilecek. Mevcut düzenlemeye göre, işveren sadece İş Kanununda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumunda iş akdini feshedebiliyordu. Teklifle işten çıkarma yasağı her defasında 3’er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da 3 ay süreyle getirilmiş ve sürenin dolmasının ardından 17 Ağustosa kadar uzatılmıştı. Bu tarihten sonra 3’er aylık sürelerle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Bu süreçte işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izindeki işçiye aylık 1168 lira ödeme yapılacak.

İş güvenliği uzmanına erteleme

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi.

Kaynak: https://www.dunya.com/

.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil