Ana Sayfa GENEL 29 Ağustos 2021 690 Görüntüleme

Gerçek faydalanıcı bildiriminde son günler

Seyfullah Atçı

Gerçek faydalanıcı bildiriminde son günler

Resmi Gazetenin 09.01.2008 tarihli sayısında yayımlanan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ile Gerçek Faydalanıcı kavramı mevzuatımızda yerini almıştır.

 

Gerçek Faydalanıcı

Söz konusu Yönetmeliğin 3. maddesinde Gerçek faydalanıcı şöyle tanımlanmıştır: Yükümlü nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin diğer maddelerinde de ayrıntılı olarak gerçek faydalanıcın tanınması ve izlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri yer almaktadır.
Gerçek Faydalanıcı kavramının dünyadaki durumuna baktığımızda;

 

Malî Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyon olup, daha sonra bu programa Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir çok ülke dahil olmuştur. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere gerçek faydalanıcı; Gerçek kişi ya da tüzel kişi olup olmadığına bakmaksızın herhangi bir müşteriyi nihai olarak sahipliğinde veya kontrolünde bulunduran geçek kişi olabileceği gibi, – Hesabına işlem ya da faaliyet yürütülen gerçek kişi de olabilecektir. Dolayısıyla gerçek faydalanıcı her durumda gerçek kişi olacaktır.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar