Ana Sayfa GENEL 29 Ekim 2020 516 Görüntüleme

e-Arşiv İle İlgili Merak Edilenler.

e arşiv fatura nedir?

Matbu olarak düzenlenen faturanın, , elektronik ortamda hazırlanıp, muhafaza edilmesi ve kağıt fatura gibi gösterilip ibraz edilmesidir. (433 no’lu Genel Tebliği)

e arşiv fatura zorunluluğu var mıdır. ?

e fatura uygulamasına, isteğe bağlı geçilebildiği gibi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra kdv dahil (vergi mükellefleri ne kesilecek) 5.000.- TL. geçerse, vergi mükellefi olmayan alıcılara kesilecek tutarın da kdv dahil 30.000.- TL yi geçerse e arşiv sistemine geçmeleri ve e-arşiv faturaları geçmek zorundadır.  e-arşiv faturası gib’in portalından earsivportal.efatura.gov.tr adresinden girerek düzenlemeleri zorunludur. Ayrıca özel entegratör firmaları ile de gönderebilmeleri mümkündür.

e arşiv ve e fatura’nın farkı nedir?

e-arşiv fatura yukarıda yazılan tutarların üzerinde olan satışlar yapıldığında alıcılara düzenlenir. e-arşiv digital ortamda düzenlenir ve matbu veya e posta ile alıcıya iletilir. e-arşiv fatura günün sonunda gib’e bildirilir.

e-fatura ise sadece e-faturada kayıtlı alıcılara düzenlenmektedir. e-fatura alıcıya elden teslim etmeye gerek yoktur. e-posta ile alıcıya gönderilir.  e-fatura önce gib’e bilgi verilir.

e arşiv rapor varmıdır?

e arşiv rapor vardır.  günlük ya da izleyen günün sonuna kadar e arşiv sistemi üzerinden GİB’e iletilir. Bu bir zorunluluktur. e-arşiv raporu gün içerisinde kesilen e arşiv fatura bilgilerini varsa iptal fatura bilgilerini içerir.

Peki e-arşiv faturası ile kargo gönderilebilir mi?, Düzenlenmiş e arşiv faturası e arşiv yerine geçer mi?

Kargo ile gönderilen e arşiv faturası üzerine “irsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması yeterlidir. Ayrıca irsaliye düzenlenmez.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kesmeme Cezası 2020’de Ne kadar?

VUK 353. maddesine göre, e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet) belgelerin, istisnai durumlar hariç, matbu olarak düzenlenmesi halinde, özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Fatura Düzenlememe Cezaları

VUK (Vergi Usul Kanunu) da belirlenen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren “Özel Usulsüzlük Ceza 2020 yılı için 350 TL dir.

e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, gider pusulası alınmaması ve verilmemesi durumunda her belge için 350 TL usulsüzlük cezası uygulanır.

e-dekont, e-döviz, e-sigorta poliçesi ve e-sigorta komisyon gideri de ceza kapsamındadır.

Ayrıca, her belge türüyle ilgili olarak, her tespit için toplam ceza 18 bin TL’yi, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180 bin TL’yi geçmeyecektir.

 

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil