Ana Sayfa GENEL 29 Aralık 2020 146 Görüntüleme

Yıl İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi Tutarı 2021 İçin Güncelenerek Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

29 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31349 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 33)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2020 yılı için 17.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2021 yılı için 18.900 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorumlar

İlginizi çekebilir

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?