Ana Sayfa GENEL 30 Ağustos 2020 495 Görüntüleme

Meslek Mensuplarımızın Covid 19 Tanı Ve Tedavi Altına Alınması Halinde Pandemi Uygulaması

PANDEMİ NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP UYGULAMALARI

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen vergi mükelleflerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mücbir Sebep hükümlerinden faydalandırılması yayımlanan 518 Seri Nolu VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Meslek mensuplarımızın Covid-19 tanısı ile tedavi altına alınması hali VUK 13. maddeye göre “Mücbir Sebeptir.” 

Hastanede tedavi gören veya 14 günlük karantinada kalan meslek mensuplarımız gerek kendisinin gerekse müşterilerinin vergi beyanname ve bildirimlerinin gönderilmesine ilişkin süreler mücbir sebep nedeni ile işlemez.

(VUK Madde 15…..13.maddede yazılı sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu durumda tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.) 

Yukarıdaki hükme göre meslek mensubunun taburcu olması veya karantina süresinin sona ermesi ile beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri yeniden hesaplanır.

Hesaplama VUK 17.maddede aşağıdaki gibidir.

Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanuni, süresinin bir katını, kanuni süresinin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir süre verilebilir.

Yukarıda belirtilen işlemler için meslek mensuplarımızın hastalık veya karantina için alacakları sağlık raporunu interaktif vergi dairesinden mücbir sebep talepli dilekçe ile göndermeleri gerekmektedir.

Ancak, bu taleplere farklı illerde farklı uygulamalar yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu durumda olan meslektaşlarımız dilekçe ve eklerini APS ile GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-4 DİKMEN / ANKARA adresine de göndermeleri sorunlarının çözülmesi açısından faydalı olacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Kaynak:izsmmmo.org.tr

Yorumlar

İlginizi çekebilir

e-Defter Saklama Uygulaması

e-Defter Saklama Uygulaması