Ana Sayfa GENEL 30 Ekim 2021 111 Görüntüleme

Yeniden değerleme oranı

Berker Bostancı

Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesinde (adresinde) 15.10.2021 tarihli 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/58 yer almakta olup, bu sirkülerde; 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 298’nci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça açıklanan;

2021 yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminde uygulanacak “Yeniden Değerleme Oranı %27,37 (yüzde yirmi yedi virgül otuz yedi)” olarak belirlenmiş olup, bu döneme ilişkin olarak vergi kanunlarından dolayı uygulanması gereken orandır.

30.09.2021 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları İse Şöyledir:

(*) Değerlemeye uygulanacak kur V.U.K. Madde 280 gereği Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak Maliye Bakanlığınca değerlemeye esas alınacak kurlar henüz yayımlanmamıştır. Maliye Bakanlığınca yayımlanacak olan döviz ve efektif kurları genellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının yayımlandığı döviz ve efektif kurlarının aynısı olmaktadır.

———————–

Resmi Gazete: 30.09.2021 tarihli 31614 sayılı.

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar