Ana Sayfa GENEL 31 Aralık 2021 532 Görüntüleme

Varlık Barışında Süre Uzar Mı?

Çoğu kimsenin farkında bile olmadığı Varlık Barışı’nda artık son 2 gün! Herhangi bir uzatma olmadığı takdirde, 31 Aralık 2021 tarihi sonu itibariyle sona eriyor. Yani, son gün 31 ARALIK! Bize göre, bazı eksiklikleri olmakla beraber Varlık Barışı, “1 taşla 8 kuş vurulabilecek”, kimilerine göre ise “bir babanın oğluna bile yapmayacağı” bir düzenleme.

Varlık barışı nedir?

Varlık barışı, çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem dışına çıkarılan para, altın, döviz, taşınmaz (sadece yurtiçi), menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergisiz veya düşük oranlı bir vergi alınarak Türkiye’ye geri getirilmesini veya sisteme dahil edilmesini sağlayan önemli bir düzenleme.

Varlık barışı ekonomimiz için çok önemli

Varlık barışı, her ülke açısından oldukça önemli bir konu. Çünkü, hemen her ülke başta kendi vatandaşlarının olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının başka ülkelerde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kendilerine getirmek istiyor. Bu şekilde, karşılıksız büyük bir finansal kaynağa sahip olmayı amaçlıyor.

Ülkemizin amacı da, vatandaşlarımızın yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Varlık barışı kapsamında vergisiz olarak Türkiye’ye getirilmesi, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlarının yine vergisiz olarak yasal kayıtlara intikal ettirilmesi.

Varlık Barışına neden karşı çıkılıyor

Varlık barışına “Türkiye’den çeşitli nedenlerle yurt dışına veya yurt içinde sistem çıkarılan paraların vergisiz olarak Türkiye’ye geri getirileceği veya sisteme dahil edileceği” gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü, dün olduğu gibi bugün de, yurt dışından getirilecek veya yurt içinden ekonomiye kazandırılabilecek her varlığa ve ekonomik değere ihtiyacımız var. Bunlar zaten ülkemizin parası, bizim kaynaklarımız!

Varlık barışı tam olarak anlatılamadı, anlatılamıyor!

2008 yılından bugüne kadar geçen 13 yılda 7 varlık barışı düzenlemesi yapıldı. 7’nci olan ve şu an yürürlükte bulunan düzenleme, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 93. maddesinde yer alıyor.

Çok enteresandır, bugüne kadar çıkarılan varlık barışı düzenlemeleri kamuoyuna tam olarak anlatılamadı, zaten kimse de tam olarak anlamadı! Bu nedenle de, yararlananların sayısı hep sınırlı kaldı. Maliye bu konuda elinden geleni yapıyor. Tabi, bu sadece Maliye’nin değil, hepimizin görevi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunun, yararlananlara hangi avantajların sağlandığının iyi anlatılması gerekiyor.

Yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlıyor

Varlık barışı, yararlananlara ciddi vergisel avantajlar sağlayan önemli bir düzenleme.

Bir kere, varlık barışında VERGİ ORANI YÜZDE SIFIR, YANİ VERGİSİZ! Evet, yanlış duymadınız, hiç vergi ödemeden varlık barışından yararlanabiliyorsunuz! Gerçekten kaçırılmaması gereken büyük bir avantaj!

Ayrıca, varlık barışından yararlanılarak, herhangi bir mali yüke katlanılmadan işletmelerin mali yapısının düzeltilmesi mümkün bulunuyor. Belli başlı mali ve finansal sorunlar bu şekilde çözülebiliyor. Varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor, bildirilen tutarların ortaklara dağıtımı kar payı dağıtımı sayılmıyor ve stopaja tabi tutulmuyor vs.

1 taşla 8 kuş vurabiliyorsunuz!

Varlık barışından yararlanarak vergisel anlamda 1 taşla 8 kuş vurabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar:

1) Kayıt dışı varlıklarınızı sorgusuz sualsiz kayda alabilirsiniz!

2) Varlık barışı kapsamında bildirdiğiniz varlıklar için 1 TL bile vergi ödemiyorsunuz.

3) Bildirdiğiniz bu varlıklar dönem kazancınızın tespitinde gelir/kazanç olarak dikkate alınmıyor ve vergilendirilmiyor. Üstelik ortaklar tarafından vergisiz olarak işletmeden çekilebiliyor.

4) Bu işlemden dolayı şahsınıza herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmıyor, ceza kesilmiyor.

5) Varlık barışı, diğer konularda hakkınızda vergi incelemesi yapılmasına engel oluşturmuyor. Vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkan matrah farkının varlık barışı kapsamında bildirimde/beyanda bulunduğunuz varlıkların kayıt dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi halinde, bu hususa ilişkin bulunan matrah farkına ilişkin olarak rapor düzenlenmiyor, inceleme konusu sadece bu hususu kapsıyorsa mevcut inceleme iptal ediliyor.

6) Bildirdiğiniz varlıklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabiliyor, bilançoda Fon hesabında tutacağınız tutarları sermayeye ilave edilebiliyor veya şirket ortaklarına dağıtılabiliyorsunuz.

7) Fondaki tutarları ortaklara dağıtmanız halinde stopaj yapılmıyor, bu tutarlar ortaklar tarafından beyan edilmiyor ve vergilendirilmiyor.

8) Fon hesabında bulunan bu tutarlar işletmenin tasfiyesi, birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmiyor.

Varlık barışında süre uzatımı için yetki var mı?

Varlık barışı düzenlemesi 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Normalde herhangi bir uzatma olmadığı takdirde, 30 Haziran 2021 tarihinde (bu tarih dahil) sona eriyordu. Ancak, Cumhurbaşkanımızın, bu süreyi, bitim tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi bulunuyor (GVK Geçici Mad. 93). Yani, Cumhurbaşkanımız, bu yetkisini kullanarak, varlık barışının süresini toplamda 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatabiliyor.

Nitekim, 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren bu düzenlemenin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar 6 ay uzatıldı (30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete).

Peki, varlık barışında yeniden süre uzatımı yapılır mı?

Son birkaç gündür en çok sorulan sorulardan birisi de bu.

Evet, bize göre kısa bir süre içerisinde varlık barışında son bir kez süre uzatımı yapılacak, yapılmalı da. İlgili düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanımızın son bir defa olmak üzere 6 ay daha uzatma yetkisi bulunuyor. Süre uzatımına ilişkin kararın kısa bir süre içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanacağını düşünüyorum. ABDULLAH TOLU

https://www.dunya.com/kose-yazisi/varlik-barisinda-sure-uzar-mi/644480

kaynak: ozdoğrular.com

 

Yorumlar