Ana Sayfa GENEL 8 Ekim 2019 913 Görüntüleme

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ!

Gecikme zammı oranı

Madde 0001:  (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

Madde 0002: (1) Bu Karar 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil