Ana Sayfa GENEL 9 Mayıs 2021 404 Görüntüleme

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı Uygulaması-2

Berker Bostancı

 

II) Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlara %50 Oranında Gelir Vergisi Beyannamesi Üzerinden İndirim Uygulaması:

1- 7256 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki 16 no.lu bent eklenmiştir. Bahse konu 16 no.lu bent aşağıdadır.

“16Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın 01.01.2021 tarihinden itibaren %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)”

Söz konusu istisna uygulaması; tam mükellef gerçek kişilerin 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere tebliğin yayımı tarihinde (30.04.2021) yürürlüğe girmektedir.

yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: hurses.com

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil