Ana Sayfa GENEL 11 Mayıs 2021 497 Görüntüleme

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DÜZELTME İŞLEMLERİ SONLANDIRILDI

1) 2021/MAYIS ayı /döneminden itibaren;
− 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması,
− Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi,
İmkanı ortadan kalkmıştır.
2) 5746 sayılı AR-GE Teşviki ile 5225 sayılı Kültür Yatırım Teşvik belgelerine istinaden SGK tarafından işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili SGK ünitelerince uygun görül-mesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması nedenleriyle işverenlerce, başka bir prim teşvikinden yarar-lanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen muhtasar ve prim hizmet  be-yannamelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, bu kapsamdaki geriye yönelik teşviklerden yararlanılabilecektir.

Yazının devamı için tıklayınız. 

kaynak: turmob,org.tr

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil