Ana Sayfa GENEL 16 Nisan 2021 504 Görüntüleme

Yeni Torba Yasada Neler Var.?

Çiftçilerin kullanmış olduğu Tarımsal Kredi Borçları yapılandırılacak,

Ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteğinden faydalanacak iş sektörü genişletildi. Ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteğinden yararlanacak sektörlerin kapsamı genişletildi. Bu durumda yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine ilaveten, internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun  makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerleri eklendi. Bu işyerlerinde  2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Sıkı durunuz, Aynı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için geçerli olmak üzere ;  2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak. Eğer bir başka işçi Nisan ayında girdiyse bu olaydan muaf tutulacak. Nisan ayı ve Mayıs ayı sgk prim bildirgesine çok dikkat edilmesi gerekli bu durumda, şu işçi faydalanacak bu işçi faydalanmayacak diye takip etmek gerekecek. 

 Yine sıkı durunuz, İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu destekten yararlanılamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Bu arada bazı vatandaşların doğumuna üç ay kala kendilerini sigortalı gösterip, Sgk dan doğum masraflarını karşılıyorlardı. Bu kez bu 3 aylık kısım, 12 aya çıkarılmıştır.

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek. Bu sektörde önemli bir şekilde nemalanan sektörlerin işleri engellenmiş olacaktır.

Daha önce üç yıllığına çıkan yüzde 22 Kurumlar vergisi oranı bu sene yüzde 20 olması gerekirken, bu kez torba yasada yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi Yüzde 25 olacak, 2022 yılında da bu oran yüzde 23 e düşecek. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

kaynak: ozdogrular.com

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil