Ana Sayfa GENEL 19 Şubat 2024 133 Görüntüleme

Kart, Şifre, Kodlar ile uluslararası taşımacılık işlerinde istisnaya ilişkin KDV Tebliği 2 – 3

Berker Bostancı

Kart, Şifre, Kodlar ile uluslararası taşımacılık işlerinde istisnaya ilişkin KDV Tebliği-2

2) Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması  

Bazı  kart, şifre ve kodlar, ürün veya hizmetleri sağlayanlar nezdinde daha sonra yapılacak teslim veya hizmetlerin satın alınabilmesine yönelik;  sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında bunları çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturanödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.

Tebliğde konuyla ilgili örnekler yer almaktadır.

Bir alışveriş uygulamasının çıkardığı e-pin kodu ile cüzdan bakiyesine sahip olunması,

Hediye çeki satın alınması (belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmediğinden),

Oyun kodları satışı yapan Türkiye’de mukim bir firma, oyun geliştiricisi yurt dışı mukimi bir firmanın internet sitesinde yer alan oyun veya oyunlarında cüzdan kodu olarak kullanılabilen e-pin kodlarını satın alması (yurt dışı mukimi oyun geliştiricisi firmanın internet sitesinde kullanılabilecek bir satın alma gücünü temsil ettiğinden).

Bu nevi satışları yapan satıcılar KDV hesaplamaları söz konusu değildir.

Ancak, satın alınan e-pin kodlarının belirli bir oyuna giriş hakkı (erişim, üyelik, abonelik) sağlaması halinde bu kodların satışında KDV hesaplanacaktır.

3Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.

Tebliğde aşağıdaki işlemlerin bu kapsamda KDV’ye tabi olacağına ilişkin örnekler verilmiştir.

_______________________

(Resmi Gazete: 18.01.2024 tarihli 32433 sayılı)

kaynak: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanc/kart-sifre-kodlar-ile-uluslararasi-tasimacilik-islerinde-istisnaya-iliskin-kdv-tebligi2/haber-63502

Kart, Şifre, Kodlar ile uluslararası taşımacılık işlerinde istisnaya ilişkin KDV Tebliği-3

4) Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması.  

Uygulamada, kart, şifre ve kodlar sanal veya fiziki mağazalarda satılabilmektedir. Buna ilaveten, gerçek kişi oyuncular tarafından sanal oyunlar bünyesinde geliştirilen ürünler (oyun karakteri, güç, özellik, seviye gibi) de sanal ortamlarda satılabilmektedir.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV’ye tabi olup, bu satışlara ilişkin olarak hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV’nin aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

  1. B) Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura (Bavul Ticareti)ileYapılan Satışlarda ve Türkiye’de ikamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlarda (Yolcu Beraberi Eşya) İstisna Uygulanacak Asgari Tutarların Artırılması;

Bu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

  1. İSTİSNALAR/ 1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) – 1.2.2. İstisnanın Şartları(II/A-1.2.2.) başlıklı bölümünde yer alan “2.000 TL” ibaresi “10.000 TL” olarak,
  2. İSTİSNALAR/ 5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) – 5.3. İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar(II/A-5.3.) başlıklı bölümünün ikinci paragrafında yer alan “100 TL” ibaresi “1.000 TL” olarakdeğiştirilmiştir.

Buna göre;

-Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda istisna uygulanacak asgari tutar 2.000 TL’den 10.000 TL’ye

Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 100 TL’den 1.000 TL’ye yükseltilmiştir.

  1. C)Uluslararası Taşımacılık Kapsamında, Taşımacılık Faaliyetini Yürütenlerin Yetki Belgesine Sahip Olması Ve Araçlarının Bu Yetki Belgesine Kaydedilmesi:

Bu Tebliğin 4 üncü maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin II. İSTİSNALAR/C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI- 1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna – 1.1. Kapsam (II/C-1.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yapılan değişiklikle, mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu, taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özel veya kiralık araçlarla yapılmasının mümkün olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır.

_______________________

(Resmi Gazete: 18.01.2024 tarihli 32433 sayılı)

kaynak: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanc/kart-sifre-kodlar-ile-uluslararasi-tasimacilik-islerinde-istisnaya-iliskin-kdv-tebligi3/haber-63509

İlginizi çekebilir

Gib Duyurusu

Gib Duyurusu

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil