Ana Sayfa GENEL 22 Ekim 2020 733 Görüntüleme

Mecliste Görüşülen Torba Yasaya Matrah Arttırımı da Alındı. Torba Yasa Görüşmeleri Devam Ediyor.

SMMM

Şu sıralarda görüşülen Yapılandırma görüşmelerine yoğun talebin gelmesi üzerine Torba Yasa’ya; matrah ve vergi artırımı, ortaklar cari hesap düzeltmeleri kasa-, stok düzeltme gibi iş dünyasının beklediği düzenlemelerin de eklenmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Matrah attırımı da torba yasaya girmiş oldu.

Matrah Arttırımı  2015 yılından başlayacak ve 2019 yılını da kapsayacak. Bu durumda bu arttırımlar yapıldığı takdirde 2015-2016-2017-2018-2019 yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi ile kdv ve bazı gelir ve kurumlar stopajları için geçerli olacak.

Matrah arttırımında Gelir ve kurumlar vergisi için belirli bir oran olup, Gelir vergisi Mükellefleri için oranlar;

2015 yılı için yüzde 35,

2016yılı için yüzde 30,

2017 yılı için yüzde 25,

2018 yılı için yüzde 20,

2019 yılı için yüzde 15 oranı uygulanacak.

Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat ile karşı karşıya kalınmayacak ve yapılmayacaktır.  Artırımında bulunulan yıllara ait de zarar var ise zararların yüzde ellisi silinecek.

KDV artırımı için oranlar ise;

2015 yılı için yüzde 3,5,

2016 yılı için yüzde 3,

2017 yılı için yüzde 2,5,

2018 yılı için yüzde 2,

2019 yılı için de yüzde 1,5. olacak.

Aynı şekilde Kdv arttırımı yapanlar da arttırım yapmış oldukları yıllara ait vergi incelemesi yapılmayacak.

İşletme kayıtlarını düzeltebilecek. Bu durumda da;

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile,

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar,

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu, Ortaklardan alacakları,

konularının  gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. .

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesapları, yüzde 3 ödenerek düzeltilecek.

Yine yukarıda bahsedildiği üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemeleri ve bunun sonucunda doğacak  vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt ve beyannamelerine yansıtmaları ve kayıtlarını gerçek duruma uygun hale getirmelerine imkan tanınacaktır.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarının da vergi dairesine bildirilmesi bu tutarlara istinaden KDV ödenmesi koşuluyla kayıtlara alınmasına imkan sağlanacaktır. Bu durumda  KDV oranı yüzde 18 olanlara yüzde 10, Kdv oranı (yüzde 1, yüzde 8) olanlara da tabi oldukları oranın yarısını (yüzde 0,5 veya yüzde 4) kadar KDV ödemesi gerekiyor. Bütün bu borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımları ile diğer düzenlemeler başvuruları ocak ayında başlayacak.

Vergi cezaları,                                                                                                                                                                                     bazı idari para cezaları,                                                                                                                                                                       trafik para cezaları,                                                                                                                                                                                   ecrimisil                                                                                                                                                                                                   öğrenim ve katkı kredisi                                                                                                                                                                 kamu alacakları,                                                                                                                                                                               gümrük vergileri ve gümrük vergisine ilişkin idari para cezaları,                                                                                       sigorta primleri,                                                                                                                                                                           işsizlik sigortası primi                                                                                                                                                                           sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz,   gecikme cezası gibi fer’i alacaklar.                                                                                                                                           topluluk sigortası primleri,                                                                                                                                                     emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

Belediyeler ile ilgili idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yapılandırmaya girmektedir.

 

kaynak: dunya.com.tr

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil