Ana Sayfa GENEL 23 Mayıs 2024 78 Görüntüleme

Şirketlerin ÖKC veya Perakende Satış Fişi İle Gider Yazması Tebliğle Düzenlenen İstisnai Bir Durum Olup, Asıl Olarak Fatura İle Gider Kaydı Yapılması Gerekir / Ersan KARACA Yeminli Mali Müşavir

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir

23 Mayıs 2024
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 232. Maddeye Göre
* Bilanço Esasına Tabi Mükellefler,
* İşletme Hesabı Esasına Tabi Mükellefler
* Kazancı Basit Usulde Tespit Olunan Mükelleflerin
Kendi Aralarında Sattıkları Emtia / Yaptıkları İşler İçin Fatura Vermek Ve Almak Mecburiyetindedirler. Kanun hükmüne göre fatura haricinde gider belgesi bu mükellefler arasında kullanılamayacaktır.

Bu hükmün zorluğu nedeniyle 204 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İstisna Getirilmiştir.

Perakende Satış Fişi (Veya Yazar Kasa Fişi) Gider Kabul Edilen Haller
* İşyerlerinde Kullanılmak ve Tüketilmek Amacıyla Satın Alınan
* Bedeli Fatura Düzenleme Mecburiyetini Belirleyen Tutarı Aşmayan harcamalar gider yazılabilir.
> Kırtasiye Malzemeleri
> Büro Malzemeleri  ve
> Temizlik Malzemeleri
> Taksi Fişleri
> Akaryakıt Pompalarının Bağlı Bulunduğu ÖKC Fişi
Bunlar Dışında Kalan Alış Ve Giderler Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Tevsik Edilemeyeceğinden, Söz Konusu Belgelerde Yer Alan KDV İndirim Konusu Yapılamaz.

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
ymmersankaraca@gmail.com

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/53402/178/

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil